Blauwdruk kwaliteitsmanagement

De NOV heeft, in samenwerking met het Kennisinstituut voor Medisch Specialisten, het project Blauwdruk kwaliteitsmanagementsystemen afgerond. Namens de NOV werkten dr. Rolf Bloem (voorzitter), prof. dr. Sjoerd Bulstra, Klaas van der Heijden, Joost van Linge, Petra le Roy-Visser, Rachid Mahdad en Kirsten Veenstra mee.

Om een reactief kwaliteitsbeleid om te zetten in een pro-actief kwaliteitsbeleid is gewerkt aan de ontwikkeling van een digitaal kwaliteitsdashboard. Voor de inrichting van het dashboard is het bestaande systeem van het Reinier de Graaf Gasthuis gegeneraliseerd naar een algemeen dashboard dat voor alle vakgroepen orthopedie te gebruiken is. Qarebase Company is de bouwer en beheerder van dit digitale dashboard. Deze ‘Blauwdruk’ kan weer worden vertaald naar een lokaal kwaliteitsdashboard.

Resultaat

Het resultaat van dit project is dat vakgroepen de mogelijkheid krijgen om relatief gemakkelijk met een kwaliteitsdashboard te gaan werken. Veel van de kwaliteitsinstrumenten die in het dashboard zitten zijn niet uniek voor de orthopedie, maar zijn ook relevant voor vakgroepen van andere medisch specialisten. Het dashboard zal vakgroepen helpen de kwaliteit en veiligheid te vergroten en de voorbereiding voor audits en visitaties vergemakkelijken.
Het kwaliteitsdashboard bestaat uit verschillende onderdelen: een handboek met procesbeschrijvingen van de werkprocessen op de afdeling, een onderdeel voor prospectieve risico-inventarisaties, een planningsmodule voor terugkerende taken, een indicatoren-module en een module voor verbetermanagement/acties.
Op verzoek van de projectgroep is een speciale visitatiemodule ontwikkeld, waardoor het voorbereiden en uitvoeren van audits en visitaties gemakkelijker en overzichtelijker wordt.

Ervaringen

De vakgroep orthopedie in het Reinier de Graaf Gasthuis heeft het dashboard inmiddels in gebruik en geeft aan veel meer controle over het kwaliteitsbeleid te ervaren. Uiteraard zijn er wel een aantal randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden om een dergelijk project te laten slagen. Zo moet er voldoende ondersteuning zijn om dit kwaliteitsdashboard te beheren en er moet bij de hele vakgroep draagvlak zijn om met het dashboard te werken.

Meer weten?

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u graag meer weten?
Kijk op de website van Quarebase. |
Of maak een afspraak met Quarebase voor een online demo (m.b.v. Teamviewer) of een persoonlijk gesprek.

 

Contact
Kwaliteit@orthopeden.org

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.