Complicatieregistratie

Complicatieregistratie is een basis voor systematische verbetering van de zorg; door complicaties systematisch vast te leggen, te analyseren en te bespreken, is het mogelijk om de ernst en frequentie ervan te verminderen.

Complicatieregistratie is een basis voor systematische verbetering van de zorg; door complicaties systematisch vast te leggen, te analyseren en te bespreken, is het mogelijk om de ernst en frequentie ervan te verminderen.
Een complicatie is een onbedoelde en ongewenste gebeurtenis of toestand tijdens of volgend op medisch specialistisch handelen, die voor de gezondheid van de patiënt zodanig nadelig is dat aanpassing van het medisch (be)handelen noodzakelijk is dan wel dat er sprake is van onherstelbare schade. Lees meer over complicaties op FMS - FAQ Melden onbedoelde gebeurtenissen en uitkomsten van zorg door medisch specialisten.

Per 1 januari 2022 is de complicatieregistratie vernieuwd. De werkgroep 'complicatieregistratie orthopedie' heeft, n.a.v. het haalbaarheidsonderzoek dat eerder werd uitgevoerd, een nieuw advies opgesteld.

Belangrijke aanbevelingen in het nieuwe advies
• Iedere complicatie die herleidbaar is tot een ingreep/behandeling, dient geregistreerd te worden in het patiëntendossier (KNMG-richtlijn);
• Houdt tenminste de termijn van 90 dagen/ 3 maanden aan;
• Evalueer tenminste na 12 maanden alle complicaties (intern);
• Koppel de complicaties die gerelateerd zijn aan een gewrichtsprothese aan de data in de LROI.

Aanpassingen landelijke complicatielijst
• De nieuwe lijst is opgebouwd in 4 lagen. Middels enkele klikken klapt het menu zich uit en kan de juiste complicatie gevonden worden. Naast het keuzesysteem kan de complicatie ook gevonden worden via een zoekbalk door het intypen van zoektermen. Complicatielijst
• Koppeling aan (gehele) operatie. Onderliggende- en nevenverrichtingen kunnen opgehaald worden. Er kunnen meerdere complicaties geregistreerd worden.
• Ernst als gevolg van een complicatie vastleggen. De ernst van de complicatie wordt vastgelegd middels classificatie en heeft een schaal van 0 t/m 9. Met 0 geen gezondheidsnadeel – 4 dood en 9 onbeoordeelbaar.
• Koppeling SNOMED- CT: Alle complicaties in de complicatielijst zijn voorzien van een SNOMED code. Complicaties SNOMED postcoördinatie expressies

Registreer de complicatieregistratie in uw Electronische Patiëntdossier (EPD)
Het is van belang dat het nieuwe complicatieregistratiesysteem wordt geïmplementeerd in het EPD. Via de nieuwe complicatie-codelijst dient dit uniform, in alle EPDs, op dezelfde manier te gebeuren. Upload van de complicaties naar de LROI is dan ook makkelijker.

Informatie voor koppeling complicatieregistratie en LROI

Werkt uw zorginstelling niet met ChipSoft HiX standaard content, dan wordt de nieuwe complicatie-codelijst en XSD sjabloon voor koppeling met de LROI (nog) niet standaard uitgeleverd door de EPD-leverancier.
Neem contact op met de LROI voor verdere instructies via lroi@orthopeden.org.


Feedback ontvangen we graag!
Naar aanleiding van feedback vinden inhoudelijke updates plaats. We ontvangen dit graag via lroi@orthopeden.org.Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.