Stellingen

Maatschappelijke waarde: DALY’s en QALY’s inzake orthopedische behandelingen

Gezondheid is lastig in geld uit te drukken. Toch spelen kosten een grote rol binnen de gezondheidszorg. De stijgende zorguitgaven krijgen steeds meer aandacht en het aandeel van de gezondheidskosten binnen het BNP dreigt te hoog te worden. De door gezondheidseconomen geïntroduceerde begrippen DALY en QALY speelt bij het inzichtelijk maken van de kosten van zorg een belangrijke rol. Kort gezegd: DALY is de impact die de ziekte heeft op een patiënt, QALY is de winst voor de patiënt na een behandeling. Hier vindt u de stellingen betreffende DALY's en QALY's inzake orthopedische behandelingen.

Maatschappelijke waarde: Kosteneffectiviteit van orthopedische zorg

De term "kosteneffectiviteit" wordt gebruikt voor de situatie dat een behandeling zowel meerwaarde als meerkosten heeft. De vraag is dan: "vinden we de meerwaarde de extra kosten eigenlijk wel waard?" De effecten van twee behandelingen worden met elkaar vergeleken en daarbij moet duidelijk worden hoeveel het verschil in effect (de meerwaarde) ons nu extra kost. Het effect op zowel de levensduur als op de kwaliteit van leven wordt gemeten. Hier vindt u de stellingen betreffende kosteneffectiviteit van orthopedische zorg.

Maatschappelijke waarde: Werkhervatting

Naast de totale directe zorgkosten is sprake van aanzienlijke secundaire (sociale) kosten door verlies van zelfstandigheid en economische inzetbaarheid. Van de meer dan 6 miljoen personen met één of meer aandoeningen van het steun- en bewegingsstelsel, is 58% tussen 25 en 64 jaar. Klachten van het steun- en bewegingsstelsel worden dus gezien in een groot deel van de werkzame bevolking. Er wordt geschat dat in 2025 knieartrose de op één na hoogste werk gerelateerde ziektelast in Nederland zal zijn. Het behoeft geen betoog dat alle inspanning die wordt geleverd om mensen weer aan het werk te helpen van groot belang is zowel voor de persoon als voor de maatschappij. Hier vindt u de stellingen betreffende werkhervatting.

Maatschappelijke waarde: COVID-19, de effecten op de orthopedische zorg

Het afgelopen jaar tijdens de COVID-19 pandemie is de operatieve (maar ook conservatieve) behandeling van onze patiënten tijdens de beide golven afgeschaald. Onderzoek laat zien dat COVID-19 niet alleen sterfte en verminderde kwaliteit van leven heeft veroorzaakt maar dat ook veel andere patiënten zijn getroffen doordat zorg is uitgesteld, vervallen of anders is geleverd. Geconcludeerd wordt dat 15% minder patiënten met invaliderende heupartrose en 21% minder patiënten met invaliderende knieartrose operatief werden behandeld. Het is bij het maken van ziekenhuisbrede afwegingen van belang te beklemtonen hoe ernstig de negatieve gevolgen zijn, van het uitstel van orthopedische operaties, voor onze patiënten. Hier vindt u de stellingen betreffende de effecten van afschaling op de orthopedische zorg.

Maatschappelijke waarde: Urgentielijsten. Welke zorg gaat wél door?

Spoedoperaties, zoals protheseplaatsing na een fractuur, revisie ingrepen na infectie en peri-prothetische fracturen, gingen in de periode maart-mei in principe door. Toch was ook het aantal spoedoperaties lager dan normaal. Organisatoren zullen u vragen: Welke operaties moeten het eerst weer worden uitgevoerd of welke operaties zijn nu niet nodig? De boodschap van de NOV is als volgt: bij het beoordelen van de urgentie gaat het om de klachten en de ernst van de ziekte van de individuele patiënt, zijn of haar persoonlijke situatie/kenmerken én de lokale mogelijkheden die er in een ziekenhuis zijn. Hier vindt u een interview met de voorzitter van de NOV betreffende dit onderwerp en hier vindt u de informatie van de werkgroep kinderorthopedie.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.