Tijdschriften

De leden van de NOV ontvangen de volgende wetenschappelijke tijdschriften:

Acta Orthopaedica
Acta Orthopaedica is een (internationaal) tijdschrift van de Nordic Orthopaedic Federation (NOF). Zowel fundamenteel onderzoek als klinische studies op het gebied van de orthopedie en aanverwante subspecialismen komen aan de orde. Alle artikelen zijn ook te vinden op PubMed.
Het magazine wordt vanaf 2018 alleen nog online verspreid (6 keer per jaar). Vanaf die datum introduceert Acta Orthopaedica ook Artikel Publishing Charges (APC). Deze gelden niet voor leden van de nationale orthopedische verenigingen die lid zijn van de NOF. Meer informatie over Acta Orthopaedica.
Lees het magazine online.
Nederlands Tijdschrift voor Orthopedie (NTvO)
Het doel van het NTvO is om de leden van de NOV en andere geïnteresseerden te informeren over ontwikkelingen op het gebied van de orthopedie. Klinisch- en fundamenteel onderzoek komen beide aan de orde. Daarnaast besteedt het blad aandacht aan verenigingsnieuws en recent verschenen literatuur en proefschriften. Ook congressen, symposia en workshops op het gebied van de orthopedie, worden in het NTvO aangekondigd. NTvO verschijnt vier maal per jaar in een oplage van 1.550 exemplaren. Meer informatie.

Publiceer!
U kunt uw onderzoek, inzicht of review aanbieden voor publicatie. U bereikt daarmee een breed en representatief publiek.
Het NTvO dekt het volledige spectrum van de orthopedie, maar staat ook open voor de traumatologie - zeker na het wegvallen van het Nederlands Tijdschrift voor Traumatologie - sportgeneeskunde, of andere aangrenzende vakgebieden. Ook (onderzoeks)methodologische artikelen zijn een mogelijkheid, in overleg met de redactie.

Het NTvO is geïnteresseerd in (origineel) onderzoek, (systematic) reviews en case reports (in PICO vorm). Echter, ook CATs van AIOS (ten behoeve van de opleiding) zijn welkom en in overleg met de redactie is er ruimte voor opiniërende stukken. Het NTvO kent een review proces met snelle feedback en streeft naar publicatiegeschiktheid binnen 6 weken na aanbieden. Het NTvO is te bereiken via ntvo@serendipity-publishing.nl.

Instructional course lectures
Het NTvO is voornemens (thematische) instructional course lectures aan te bieden, bij voorkeur overlappend met de CCOC thema's voor de AIOS dat jaar. Als u hieraan bij wilt dragen kan dit in overleg met de redactie.

Redactie
Dr. Taco Gosens (hoofdredacteur), Paul Burgers, dr. Walter van der Weegen, dr. Marc Nieuwenhuijse, dr. José Smolders, dr. Bart Bosker.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.