Abstracts

U kunt abstracts indienen om in aanmerking te komen voor een vrije voordracht tijdens een NOV-congres. Na het indienen krijgt u automatisch een bevestiging van de inzending. Pas na deze bevestiging is de aanmelding definitief. 

Deadlines
NOV Jaarcongres in januari: 1 september om 14.00 uur
NOV Voorjaarscongres in mei: 16 februari om 14.00 uur
NOV Najaarscongres in oktober: 1 juni om 14.00 uur
Vorm en voorwaarden

Schrijf een Nederlandstalig abstract van maximaal 250 woorden. De titel is kort en beschrijft duidelijk de aard van de studie. Er moeten objectieve gegevens in het abstract worden vermeld, zodat de reviewers een adequaat oordeel over de studie kunnen vormen. 
De abstracts moeten helder en begrijpelijk zijn voor een algemeen arts. Vermijd afkortingen, tenzij deze éénmalig zijn gespecificeerd. Als u gebruik maakt van merk- of productnamen, vermeld dan de producent en vestigingsplaats. 
Het abstract moet geanonimiseerd zijn. Gebruik de volgende indeling: Inleiding en vraagstelling, Methode, Resultaten, Conclusie.

Voorwaarden

  • Alle NOV-leden die spreken op de NOV-congressen en studiedagen moeten vermeld staan in het Transparantieregister als zij een zakelijke relatie hebben met de industrie. 
  • Bij een presentatie moet u mogelijke belangenverstrengeling vermelden op de eerste dia van de presentatie na de titeldia. Er is sprake van mogelijke belangenverstrengeling als sprekers (of directe familieleden) een financieel belang hebben, of betrokken zijn bij de commerciële organisatie die een direct of indirect belang heeft in het onderwerp dat wordt gepresenteerd. Het is niet de bedoeling om de sprekers te weerhouden van de presentatie, maar wel om het publiek openlijk te informeren over de relatie met een commerciële organisatie. De betreffende dia van de presentatie stelt u op volgens een vast format.  
  • Op het moment dat het abstract wordt ingediend, mag dit niet gepubliceerd zijn.
  • Minstens 1 van de auteurs moet lid zijn van de NOV. 

Abstracts die niet aan deze richtlijnen voldoen, worden niet beoordeeld.

Beoordeling

De Commissie voor het Wetenschappelijk Werk doet de selectieprocedure op basis van het artikel van Poolman RW et al.; Dutch Orthopedic Association Scientific Committee. Reviewer agreement in scoring 419 abstracts for scientific orthopedics meetings. Acta Orthop. 78:278-84, 2007. De commissieleden scoren individueel en zonder dat zij de namen van de auteurs kennen. De commissie heeft speciale aandacht voor mogelijke klinische impact van het wetenschappelijk werk, mits het past binnen de wetenschappelijke context zoals aangegeven in het artikel van Poolman et al.

Presentatie geaccepteerde vrije voordrachten 
Voor vrije voordrachten is de standaard tijd voor een presentatie 10 minuten (inclusief 2 minuten discussie).


De Commissie Wetenschap en Innovatie (CWI) nodigt u van harte uit om uw abstract in te dienen voor het NOV Jaarcongres op donderdag 25 en vrijdag 26 januari 2018 in ’s-Hertogenbosch. De deadline is 1 september 2017 om 14.00 uur.

Kunst in de orthopedie

In 2018 bestaat de NOV 120 jaar. Het thema van dit extra feestelijke jaarcongres is Kunst in de orthopedie. Denk hierbij aan kunst in de breedste zin van het woord; van geneeskunst tot kunstfouten, kunststoffen, kunstgrepen en al wat meer tot de kunst verheven kan worden. Zolang het maar 'uit de kunst' zal zijn!

Dien hier uw abstract in:

250 /250Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.