Orthopedie Overzee

Verschillende (oud-)leden van de NOV zijn of waren actief in het buitenland. Ook onder de nieuwe generatie orthopedisch chirurgen is er belangstelling om zich in te zetten voor collega's en hun patiënten elders in de wereld. Door een aantal leden van de NOV werd in 2009 de Werkgroep Orthopedie Overzee (WOO-NOV) opgericht. Deze voert jaarlijks een aantal missies uit in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.
De werkgroep functioneert tevens als de Nederlandse afdeling van World Orthopaedic Concern en is vertegenwoordigd in de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) als Werkgroep Tropische Orthopedie & Traumatologie.

Statutair is het doel van de werkgroep het met raad, daad en financiële middelen ondersteunen en faciliteren van opleidings- en overige projecten in ontwikkelingslanden, op orthopedisch- en traumatologisch gebied. Het accent van de projecten ligt op kennisoverdracht en coaching.

Bestuur

Dick van der Schaaf, voorzitter
Ir. Pieter Spierings, secretaris en penningmeester
Jan van Loon, bestuurslid
Napoleon Coene, bestuurslid
Gert Jan van Norel, bestuurslid

NOV-leden kunnen de gegevens van de bestuursleden inzien als zij zijn ingelogd in MijnNOV.

Doelen
 • Overzicht brengen in de initiatieven die zijn opgezet vanuit Nederland
 • Uitwisselen van kennis en ervaring
 • Krachten bundelen
 • Komen tot gezamenlijke PR en fondsenwervende projecten
 • Ontwikkeling van een gedragscode, richtlijnen of keurmerk voor projecten
 • Coördinatie van door de werkgroep ondersteunde projecten
Projecten
 • Sumatra (Indonesië); In Pematang Siantar op Sumatra wordt al meer dan 30 jaar door Nederlandse orthopaedisch chirurgen geopereerd. Dit gebeurt in samenwerking met de stichting Harapan Jaya. De laatste jaren gaan hier verschillende orthopedisch chirurgen naartoe vanuit Nederland. Lees meer over de missie van 2014.
 • Bali (Indonesië); Op noord Bali is dr. Huub van der Heide (orthopedisch chirurg LUMC) actief. Hij heeft daar in samenwerking met de stichting high5rehab verschillende keren geopereerd. In het zuiden (Denpasar) geeft hij scholing aan lokale fysiotherapeuten en orthopedisch instrumentmakers, dit in samenwerking met de stichting Stepping Stones Bali.
 • Ivoorkust (West Afrika); De derde missie (oktober 2015) vanuit Ka Dounia Dia (Vier het leven in het Bambara) naar Ivoorkust in West Afrika had als doel om orthopedische ingrepen te doen in het Don Orione Centre pour Handicapés in Bonoua (een stadje gelegen aan de kust op 50 km van Abidjan) en om verder onderzoek te doen in de richting van het opzetten van een orthopedisch chirurgische unit in Korhogo in het noorden van het land. Lees meer.
 • Burkina Faso; Lees meer.
 • Oeganda; Lees meer.
 • Congo; Na 4 missies in Dolisie, de derde stad van het land, wordt sinds mei 2016 gewerkt in de hoofdstad Brazzaville, in het Hopital de Reference de Talangai. In oktober 2016 vond de 6e missie in dit land plaats. In 2 weken tijd werden 49 kinderen geopereerd en 109 consultaties verricht. Daarnaast wordt veel onderwijs gegeven tijdens de consultaties en operaties. De al sinds het begin deelnemende dokter Kaya, inmiddels opgeleid tot kinderchirurg, is in staat de meest gangbare kinderorthopedische operaties uit te voeren. Eind 2017 zal de volgende missie plaatsvinden. Het is de bedoeling om de komende jaren 2 orthopedische en 2 neurologische missies per jaar in Congo-Brazzaville uit te voeren.
Nieuws
Postuum eremedaille voor Ton (Antoon) Schlösser
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Met het lidmaatschap van de werkgroep hebben de leden een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de werkzaamheden die zij in het buitenland verrichten.
Interessante links
Ledenlijst van de werkgroep
NOV-leden kunnen een actuele ledenlijst van de werkgroep inzien via MijnNOV.
Steun de werkgroep
Wilt u de Werkgroep Orthopaedie Overzee financieel steunen? Dat kan! De Stichting heeft een ANBI status en is bij de KvK geregistreerd onder nummer 41050875. De WOO staat internationaal bekend als Dutch Foundation Orthopedics Overseas. Het rekeningnummer van de stichting is NL 21 RABO 1515 4307 74. Het fiscale nummer is 0083.19.686.
Beloningsbeleid
De bestuursleden van de stichting Orthopedie Overzee ontvangen geen enkele beloning voor hun activiteiten.
MijnNOV en kennis delen
De werkgroep maakt voor de onderlinge communicatie gebruik van een afgesloten deel in MijnNOV (ledenportal van de NOV). Daar deelt het bestuur berichten, agenda's en notulen van de bijeenkomsten. Er staat ook een ledenlijst van de Werkgroep Orthopedie Overzee. De leden vinden dit in MijnNOV via de knop Mijn NOV teams en vervolgens Werkgroep Orthopedie Overzee.

Forum
In het forum op MijnNOV kunnen de leden van de werkgroep casussen (anoniem) aan elkaar voorleggen en interessante artikelen of presentaties uitwisselen. Als een lid van de werkgroep een forumbericht plaatst, krijgen alle leden van de werkgroep daarover een mededeling in hun mailbox. Zij kunnen vervolgens op het forumbericht reageren.
Contact en lid worden
Alle NOV-leden kunnen lid worden van de werkgroep. Het lidmaatschap kost € 50 per jaar.
Wilt u lid worden, heeft u belangstelling, vragen of suggesties? Meld dit alstublieft via het secretariaat: Berg en Dalseweg 199, 6522 BJ Nijmegen, of woosecretariaat@gmail.com, +31 24 3501603. Het BTW nr is: 0083.19.686.


Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.