PA en VS

Het doel van de werkgroep PA-VS orthopedie is het optimaliseren van de kwaliteit van de orthopedische zorg door de samenwerking tussen orthopedisch chirurgen, VS en PA te verbeteren.

Bestuur

Jasper Zwiers, voorzitter
Karin Slot, secretaris
Kirsten Boerma- Argelo, penningmeester
Dr. Nanne Kort, bestuurslid
Arjan Harsevoort, bestuurslid
Coen Otterspeer, bestuurslid

NOV-leden kunnen de gegevens van de bestuursleden inzien als zij zijn ingelogd in MijnNOV.

Functie PA en VS

In veel ziekenhuizen krijgen de patiënten te maken met een verpleegkundig specialist (VS) of een physician assistant (PA) orthopedie. Zij nemen taken over van de orthopedisch chirurg, zoals het lichamelijk onderzoek, de anamnese, poli-controles en medische ingrepen (bijvoorbeeld puncties en injecties). De PA of VS kan ook ingezet worden voor de visite op de afdeling en klinische consulten. Daarnaast kunnen ze een rol spelen bij bijvoorbeeld patiëntenvoorlichting, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
De inzet van de PA en VS verschilt per ziekenhuis of kliniek. De functies zijn ontstaan vanuit de behoefte om zorgtaken anders te verdelen; de juiste zorgverleners op de juiste plaats (taakherschikking).

De VS heeft na een hbo-opleiding verpleegkunde een tweejarige masterstudie tot VS gevolgd. De PA kan ook een andere medische hbo-opleiding hebben, bijvoorbeeld fysiotherapie of operatie-assistent, gevolgd door een masterstudie tot PA van tweeënhalf jaar.

Activiteiten werkgroep
 • Verdere ontwikkeling van de functie van VS en PA orthopedie binnen het juridisch kader. Inmiddels is er een algemene functieomschrijving van beide functies binnen de orthopedie en een taakherschikking document 2.0.
 • Verbeteren van de samenwerking tussen de orthopedisch chirurg, VS en PA op nationaal en internationaal niveau door het versterken van NOV-relaties en het aangaan van internationale samenwerkingsverbanden met andere VS en PA organisaties.
 • Delen van kennis en ervaring door het organiseren van onderwijs, werkgroep-bijeenkomsten en vakinhoudelijke sessies tijdens de NOV-vergaderingen.
 • Participeren in de ontwikkeling van patiëntenvoorlichting.
 • Participeren in en initiëren van wetenschappelijk onderzoek.
 • Advies- en overlegpartner voor alle werkgroepleden, klankbordgroep voor het NOV-bestuur en de NOV-leden (bijvoorbeeld voor advies aan klinieken die nog geen PA of VS hebben).

  Activiteiten komende periode
 • Afronden taakfunctieomschrijving PA en VS orthopedie
 • Bevorderen wetenschappelijke activiteiten
 • Organiseren scholingsdag
 • Inventarisatie best practise PA en VS in COVID periode
MijnNOV

De Werkgroep PA/VS heeft een afgesloten gedeelte in MijnNOV voor de interne communicatie en het uitwisselen van kennis, agenda's, notulen en andere documenten. Er is ook een forum waarin de leden elkaar (geanonimiseerde) casussen voor kunnen leggen, waar de werkgroepleden vervolgens op kunnen reageren. In Mijn NOV staat ook de ledenlijst van de werkgroep. De werkgroepleden vinden het afgesloten deel in MijnNOV onder de knop Mijn NOV teams.

Meer informatie

Patiëntinformatie
Patiëntinformatie zorgmasters (o.a. animatie over de PA en VS)
Patiëntenfolder over de functie van de PA

Beroepsinformatie
Beroepsprofiel Verpleegkundig Specialist
Illustratie De verpleegkundig specialist T-shaped beroepsbeoefenaar
Illustratie De CanMEDS-competentiegebieden van de verpleegkundig specialist
Illustratie Aandachts-, expertisegebieden en behandelspectrum van de VS AGZ en de VS GGZ
Factsheet Verpleegkundig Specialist
Folder Samenwerken met de verpleegkundig specialist
Beroepsinformatie zorgmasters
Website Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
Website Beroepsvereniging Verpleegkundig Specialisten V&VN VS

Advies taakherschikking

De Taskforce Taakherschikking PA/VS heeft een consensusdocument Advies taakherschiking in de orthopedie opgesteld waarin de positie van de PA en VS binnen de orthopedie is vastgesteld. Dit document is vastgesteld in de ALV.

Ledenlijst van de werkgroep

Leden van de Werkgroep PA/VS hebben een ledenlijst in het afgesloten gedeelte in MijnNOV (knop Mijn NOV-teams / Werkgroep PA en VS / Ledenlijst).

Contact en lid worden

Met name opleiders van PA’s en VS’s worden ook van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten! U kunt zich aanmelden via MijnNOV (knop Persoonlijke gegevens en vervolgens Aanpassen en dan Aanmelden of afmelden werkgroep of CORE).

Het lidmaatschap kost  € 50,- per jaar en dit bedrag komt op de factuur van de NOV te staan.

Secretariaat werkgroep PA-VS: pavs@orthopeden.org.



Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.