Transparantieregister

Het Transparantieregister Zorg is een centraal register met gegevens over financiële relaties tussen zorgverleners en instellingen. Het geeft de patiënt inzicht in de relaties die zijn zorgverlener heeft met bedrijven.

Transparantieregister en NOV
Tot 2016 had de NOV een eigen Disclosure Register. Hierin kon de patiënt zien welke financiële afspraken er waren tussen de leden van de NOV en de industrie. Met de komst van het Transparantieregister heeft de NOV ervoor gekozen om het Disclosure Register vanaf 2017 te laten vervallen en alle meldingen te laten verlopen via het Transparantieregister.
Meldingen aan het Transparantieregister
Lees meer op de website van het Transparantieregister.


Meer informatie op de webpagina over de samenwerking tussen de NOV (leden) en de industrie, in de GMH (Gedragscode Medische Hulpmiddelen) en de Beleidsregels gunstbetoon Wet op medische hulpmiddelen.Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.