Jonge Klaren

Jonge Klaren zijn orthopedisch chirurgen die net klaar zijn met de opleiding tot orthopedisch chirurg. Het NOV-bestuur had een Task Force in het leven geroepen die initiatieven heeft ontplooid om zoveel mogelijk Jonge Klaren aan werk te helpen.

Suggesties voor Jonge Klaren
  • Fellowships

NOV Fellowships
Fellowship databank
Fellowship Werkgroep Orthopedie Overzee
Fellowships in Engeland: Search term: fellow orthop(a)edic(s)
ESSKA Fellowship Programmes

  • Vacatures op internet

Medisch Contact banen
BKV: orthopedie
Artsenvacaturebank
Medische banenbank
Koraal
Artsen zonder Grenzen
VSO (Ontwikkelingsorganisatie)
MMedical

Aanmelden van initiatieven
Heeft u een idee of suggestie om de problematiek van de Jonge Klaren aan te pakken? Wij horen het graag via nov@orthopeden.org.
Bepaling instroom opleiding orthopedie
De bepaling van het aantal opleidingsplaatsen is een proces waar veel partijen een rol spelen.
Eindadvies Task Force Jonge Klaren

Door het NOV-bestuur werd een Task Force Jonge Klaren in het leven geroepen. De opdracht voor deze Task Force was om het NOV-bestuur te adviseren over hoe vanuit de beroepsgroep orthopedie de werkloosheid onder aios orthopedie kon worden aangepakt.
Een veelheid aan initiatieven is sindsdien opgepakt. Dankzij de enorme inzet van de Task Force is er nu niet alleen een veel beter inzicht in het probleem van de werkloosheid, maar is er ook daadwerkelijk aan groot aantal maatregelen genomen, die de bewegingen op de arbeidsmarkt positief hebben beïnvloed.

Eindadvies
De Task Force Jonge Klaren heeft een eindadvies aan het NOV-bestuur geformuleerd, dat als uitgangspunt gaat gelden voor een structureel bestuurlijk overleg tussen het NOV-bestuur en het VOCA-bestuur. Het NOV-bestuur ondersteunt de conclusie/het advies van de Task Force Jonge Klaren:

  • Tijdens het structureel overleg tussen VOCA en NOV-bestuur moet als vast agendapunt de manpowerplanning en de werkgelegenheid Jonge Klaren aan de orde komen.
  • De genomen initiatieven zoals de Matchmaker Orthopedie en de monitoring van de manpower via de ledenadministratie dienen te worden gecontinueerd en vormen input op bovengenoemd overleg.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.