DBC

Praktische uitleg en documentatie bij de DBC-systematiek vindt u op de website Werken met DBC's. DBC staat voor diagnose-behandelcombinatie.

Registratiewijzer

Sinds 1 januari 2020 kan een medisch specialist zelf de afweging maken of het openen van een tweede DBC gerechtvaardigd is. Het wordt daardoor eenvoudiger om ook geleverde zorg te registreren als medisch specialisten besluiten om niet te behandelen. Daarnaast kunnen zij makkelijker geleverde zorg aan patiënten van een collega registreren.

De Federatie Medisch Specialisten heeft zich jarenlang ingezet om de registratieregels te vereenvoudigen rondom ‘parallelliteit’, de regels die voorschrijven wanneer er twee of meer DBC’s naast elkaar geregistreerd mogen worden. De Federatie zet hiermee samen met de ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de toezichthouder NZa een nieuwe stap om de zorg te ontregelen.

De Federatie Medisch Specialisten ontwikkelde een registratiewijzer. Deze maakt het voor medisch specialisten eenvoudiger om de geldende registratieregels toe te passen in de praktijk.

Naar de registratiewijzer

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.