Opleiding tot orthopedisch chirurg

De opleiding tot orthopedisch chirurg valt onder de verantwoordelijkheid van het Concilium Orthopaedicum. Alle zaken betreffende de opleiding zijn vastgelegd in het Landelijk opleidingsplan opleiding tot orthopedisch chirurg.

De huidige regelgeving en het huidige opleidingsplan zijn te vinden op de site van de KNMG.

Het Concilium Orthopaedicum heeft vastgelegd welk cursorisch onderwijs de AIOS Orthopedie moet volgen (Opleidingsplan EPA's en niet klinische rollen). Deze cursussen dienen gefinancierd te worden uit het opleidingsfonds.
Overzicht cursorisch onderwijs

Opleidingsvisitatie

Het Concilium doet - in opdracht van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) - de opleidingsvisitaties. De RGS vraagt de instelling om de juiste documenten en het Concilium krijgt deze documenten van de RGS. Alle informatie over (erkenning van) opleiders en opleidingsinrichtingen vindt u op de website van de KNMG.

Visitatievoorbereiding

Zie voor algemene informatie over opleidingsvisitaties de site van de KNMG:

Belangrijke aandachtspunten bij visitaties!

1. Kwaliteitscyclus
Voor kwaliteitsevaluatie van de opleiding worden verschillende instrumenten gebruikt die tweejaarlijks moeten worden toegepast.
Op de KNMG-website wordt deze kwaliteitscyclus in het kaderbesluit beschreven:
Specialismen | KNMG
In het visitatiewerkdocument wordt naar de kwaliteitscyclus gevraagd bij 6.1.

2. Individueel opleidingsplan
De RGS vraagt te beoordelen hoe het individueel opleidingsplan (IOP) wordt gebruikt in de opleiding. Aanvullende informatie is o.a. te vinden op:
Opleidingsplannen | Federatie Medisch Specialisten (demedischspecialist.nl)
Het actuele (!) IOP dient te worden opgeslagen in het portfolio (Vrest).

3. Docentprofessionalisering
Op de KNMG-website wordt in het kaderbesluit beschreven aan welke eisen moet worden voldaan door alle leden van de opleidingsgroep.

4. PDCA
De opleidingsgroepen dienen voor de opleiding een PDCA-cyclus te gebruiken.
10 geboden PDCA
Voorbeeld format OOZON

Bepaling aantal opleidingsplaatsen

Het Capaciteitsorgaan bepaalt, mede op advies van de NOV, het aantal aios orthopedie dat per jaar in opleiding gaat. Dit vindt plaats op basis van demografische gegevens, verwachte uitstroom medisch specialisten, arbeidsparticipatie, ontwikkeling van het vak etc. Op basis van het advies van het Capaciteitsorgaan stelt de Minister van VWS jaarlijks het landelijk totaal aantal instroomplaatsen vast.
De Stichting BOLS maakt - na advies gevraagd te hebben van de NOV - een verdeling over de OOR's (Onderwijs- en OpleidingsRegio's), waarna de OOR's een verdeling over de instellingen in hun regio maken. Naar aanleiding van deze verdeling kent de NZa een Beschikbaarheidsbijdrage toe aan de ziekenhuizen die opleiden.

Voorbeelden niet klinische thema's en rollen

Wetenschap OLVG
Niet klinische rol onderwijs medische vervolgopleiding orthopedie
Niet klinische rol orthopedische keuringenBeschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.