10 april 2024

Erkenningsaanvraag 2024-2025 voor Klompvoetcentra dient uiterlijk 1 mei 2024 te worden ingestuurd

Erkenningsaanvraag 2024-2025 voor Klompvoetcentra voor 1 mei insturen

Eerder werd afgesproken dat centra voor klompvoetbehandeling door de NOV getoetst worden aan de hand van de criteria zoals geformuleerd in de NOV richtlijn Primaire Idiopathische Klompvoet (07-02-2014). De Werkgroep Kinderorthopedie adviseert het NOV bestuur hieromtrent. Alle centra die menen hiervoor in aanmerking te komen nodigen wij uit contact op te nemen met de NOV voor een nieuwe erkenningsaanvraag over 2024-2025.

NB De huidig erkende klompvoetcentra worden rechtstreeks benaderd voor een hernieuwde aanvraag.

Meer informatie 
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.