15 november 2022

Meedenken over de onderzoeksagenda Beweegzorg? Dat kan!

Wilt u mee prioriteren welke onderzoeksvragen op de onderzoeksagenda Beweegzorg komen? Meld u dan nu aan via https://nl.surveymonkey.com/r/Beweegzorg

Twee rondes
U kunt per onbeantwoorde vraag aangeven of u van mening bent dat deze vraag op de onderzoeksagenda “Beweegzorg” moet staan. Uw stem vinden wij heel belangrijk. Het scoren zal plaatsvinden in twee rondes. In de eerste ronde wordt naar uw mening gevraagd om van alle onbeantwoorde vragen aan te geven of ze op de onderzoeksagenda “Beweegzorg” zouden moeten. Vervolgens wordt u in de tweede ronde nogmaals gevraagd om uw mening te geven a.d.h.v. feedback in de vorm van uw eigen en de gemiddelde score. Het scoren zal u ongeveer twee maal 15 minuten kosten. Als u mee wilt doen krijgt u half januari 2023 een link toegestuurd om deel te nemen aan de eerste ronde van dit proces.

Delphi-procedure
Een groot verschil met de ontwikkeling van vorige onderzoeksagenda’s is dat de prioritering geheel via een (digitale) Delphi-procedure zal verlopen. Dit is een onderzoeksmethode waarbij de mening van een groot aantal betrokkenen wordt gevraagd ten aanzien van een onderwerp waar geen consensus over bestaat. De antwoorden van de betrokkenen worden teruggekoppeld en in een aantal rondes probeert men tot consensus te komen. Hierdoor is het proces transparant, reproduceerbaar en een betere afspiegeling van alle stakeholders. 
Meer over de nieuwe aanpak onderzoeksagenda
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.