04 mei 2022

Nieuwe methodiek onderzoeksagenda beweegzorg

In 2021 is de NOV van start gegaan met de ontwikkeling van een nieuwe onderzoeksagenda, met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.  Bij de ontwikkeling van deze onderzoeksagenda wordt een nieuwe methodiek gehanteerd:
  1. De agenda wordt gemaakt rondom het multidisciplinaire thema beweegzorg. Er worden dus onbeantwoorde onderzoeksvragen meegenomen waarbij meerdere disciplines, zoals bijvoorbeeld de orthopedisch chirurgen, fysiotherapeuten en revalidatieartsen, betrokken zijn bij de uitwerking van de vraag. Om dit onderdeel van de methodiek vorm te geven, is er recent een multidisciplinaire werkgroep gevormd met afvaardiging vanuit voor beweegzorg relevante disciplines.
  2. We ontwikkelen een methode om deze onderzoeksagenda continu up-to-date te houden. In plaats van over een jaar of vijf een nieuwe agenda te maken, blijft de huidige agena bestaan en worden vragen waar in de tussentijd een antwoord op komt of onderzoek naar gaat lopen door andere vragen vervangen.

De Delphi-methode

In het flowdiagram hieronder wordt samengevat weergegeven hoe de nieuwe methodiek eruitziet. Een groot verschil met de ontwikkeling van vorige onderzoeksagenda’s is dat de prioritering geheel via een (digitale) Delphi-procedure zal verlopen. Dit is een onderzoeksmethode waarbij de mening van een groot aantal experts wordt gevraagd ten aanzien van een onderwerp waar geen consensus over bestaat. De antwoorden van de experts worden teruggekoppeld en  in een aantal rondes geprobeert men tot consensus te komen. Hierdoor is het proces transparant, reproduceerbaar en een betere afspiegeling van alle stakeholders. Er wordt dus geen fysieke prioriteringsbijeenkomst meer georganiseerd.

Flowdiagram nieuwe methodiek onderzoek naar beweegzorg 

Onderzoeksvragen indienen kan het hele jaar door

Wat gebeurt er op dit moment? Momenteel worden de onbeantwoorde onderzoeksvragen verwerkt die tussen februari en mei 2022 zijn opgehaald bij de NOV-werkgroepen, NOV-leden, voor de beweegzorg relevante wetenschappelijke en beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties en overige stakeholders.
Het blijft continu mogelijk om vragen in te dienen via een online enquête op https://nl.surveymonkey.com/r/9XPFJ32.
De vragen worden één keer per jaar verwerkt en meegenomen in de update van de agenda. De volgende deadline voor het indienen van onbeantwoorde vragen is 1 mei 2023.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.