23 september 2020

Ruim 750.000 euro van ZonMw ZE&GG voor Follow-up AIS

De openstaande vraag uit de NOV-onderzoeksagenda naar de follow-up van scoliose-patiënten wordt uitgewerkt met behulp van subsidie uit het ZonMw Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) programma.

Het gehonoreerde project richt zich op de geprioriteerde openstaande vraag Adolescente idiopathische scoliose (AIS): is standaard radiologische follow-up noodzakelijk? Binnen  het Consortium Orthopedic Research (CORE) werkten de afgelopen maanden diverse geïnteresseerden aan de gezamenlijke subsidieaanvraag, met toekenning van de subsidie als resultaat.

Doel van de studie
Het doel van deze vijfjarige AIS follow-up preference trial is om bij patiënten met AIS de (kosten-)effectiviteit van verminderde radiologische controle te evalueren. Bij drie subgroepen van AIS-patiënten (voor de behandeling, na bracebehandeling en na operatie) wordt een nieuw follow-up protocol met (zelf-)assessment- tools en vragenlijsten geïmplementeerd en vergeleken met frequente radiologische follow-up. 

Na inclusie worden patiënten twee jaar gevolgd. De onderzoekers verwachten dat het nieuw geprotocolleerde en patient empowered beleid het standaardbeleid van frequente radiologische follow-up kan vervangen. Er zal ook aandacht zijn voor (evaluatie van) de implementatie van het nieuwe beleid. O.a. middels e-learning modules voor professionals, een animatie en een podcast voor en door een panel van patiënten.  

Het project is geïnitieerd vanuit CORE, en wordt uitgevoerd samen met de Vereniging Scoliosepatiënten (VSP), de Dutch Spine Society en het nieuw opgerichte AIS-Consortium, waarin alle scoliose(behandel)centra vertegenwoordigd zijn. De Nederlandse Vereniging van Radiologen en de Nederlandse Vereniging van Klinische Fysica zijn nauw bij dit project betrokken.

Meer informatie 
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.
}