03 februari 2020

NOV PROMS-advies orthopedie 2020

Op donderdag 30 januari 2020 is het NOV PROMs-advies orthopedie 2020 geaccordeerd in de algemene ledenvergadering van de NOV. 

Hoe kwam het advies tot stand?
Het initiatief voor dit advies is afkomstig van Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). Het advies is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de orthopedisch chirurgen, fysiotherapeuten, revalidatieartsen, Patiëntenfederatie Nederland, Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) en wetenschappelijk onderzoekers. De ontwikkeling van het advies is gefinancierd uit Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Beleidssamenvatting
Het stimuleren van het gebruik van Patient Reported Outcome Measures (PROMs) onder de leden van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) is belangrijk. PROMs behoren tot het domein van de zorgprofessional; deze uitkomsten dragen bij aan het proces van samen beslissen en de evaluatie van de effecten van de behandeling. Daarnaast kan de orthopeed de uitkomsten gebruiken voor interne kwaliteitsverbetering. Hiermee sluit de NOV aan op het hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg en de verschuiving binnen de gezondheidszorg van puur medische behandeling naar voorbereiding en ondersteuning van patiënten, gericht op participatie (deelname in werk, gezin, sport en vrije tijd).

Met verschillende partijen, waaronder fysiotherapeuten en patiëntvertegenwoordigers, is vastgesteld waar het gebruik van PROMs binnen de orthopedie primair aan bij moet dragen. Vanuit dat oogpunt is het NOV PROMs-advies uit 2012 geëvalueerd, is een knelpuntenanalyse uitgevoerd en zijn verbetermogelijkheden geïnventariseerd.

Dit NOV PROMs-advies 2020 bevat een voorstel voor verbetermogelijkheden waarvoor meer tijd en middelen nodig zijn. Hierdoor kunnen ze nu nog niet gerealiseerd worden. De NOV moet hier wel nu in investeren, omdat ze naar verwachting van belang zullen zijn. Er is nog veel onbekend over de optimale toepassing van PROMs en de ideale PROM lijkt (nog) niet te bestaan. De werkgroep adviseert de NOV om onderzoek naar de kennishiaten te stimuleren. De uitvoering van dit onderzoek ligt buiten de scope van de NOV. Naar verwachting zal het gebruik van PROMs een belangrijke plaats innemen in de beweging naar uitkomstgerichte zorg. De werkgroep adviseert de NOV de ontwikkelingen op dit gebied op de voet blijven volgen en de orthopedie in Nederland op dit vlak goed te blijven informeren en faciliteren.

Het advies luidt: 
1.    Investeer in het vullen van kennishiaten en verbetering van NOV PROMs
2.    Behoud voor de korte termijn de PROMs uit NOV PROMs-advies 2012, met beperkte aanpassingen 
3.    Maak PROMs onderdeel van het zorgproces
4.    Verbeter de terugkoppeling naar patiënt en arts 
5.    Verbeter de kennis van de arts ten aanzien van het belang, verzamelen en gebruiken van PROMs en PROMs-informatie

Het NOV PROMs-advies orthopedie 2020 is te vinden op de website van NOV (pagina PROMs). Zie ook het Stroomschema NOV PROMs-advies orthopedie 2020.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.
}