18 juni 2024

Landelijke rapportage Barometer Groene OK

Onder de vlag van het Landelijk Netwerk de Groene OK is de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling van een Groene Barometer. Op basis van de data van de eerste klinieken die hebben deelgenomen, is een landelijke rapportage samengesteld. Het eerste exemplaar van deze rapportage is inmiddels aangeboden aan minister Pia Dijkstra.

Achtergrond
Operaties dragen aanzienlijk bij aan de milieu-impact van de zorg. De zorg is verantwoordelijk voor 7% van de totale Nederlandse CO2-uitstoot. Het grootste deel van die milieu-impact komt door ziekenhuiszorg en daarbinnen zijn operatiekamers een belangrijke vervuiler.
De Barometer Groene OK brengt de duurzaamheid van de OK-centra op een evidence based manier langs vijf thema’s in beeld. Eind 2023 zijn de 70 Nederlandse OK-centra uitgenodigd om deel te nemen; 36 OK-centra hebben hieraan gehoor gegeven. Begin dit jaar ontvingen de deelnemers een individuele rapportage met suggesties voor specifieke verbeteracties. Vervolgens hebben is op basis van de totale dataset een landelijk beeld geschetst en zijn verbeteracties voor de gehele sector geformuleerd.

Hoe verder?
De landelijke uitkomsten laten goed zien waar duurzaamheidswinst te behalen is. Het Landelijk Netwerk de Groene OK faciliteert klinieken om met verduurzaming aan de slag te gaan. Vanzelfsprekend brengen wij de landelijke aanbevelingen ook onder de aandacht van landelijke beleidsmakers.

Informatie
Heeft u vragen over de landelijke rapportage? Of wilt u de Groene Barometer gebruiken in uw eigen ziekenhuis of kliniek? Neem dan contact op met ons.
Dat kan via: barometer@degroeneok.nl 

Zie verder:
Lancering van de Barometer Groene OK: Wereldprimeur in duurzame gezondheidszorg - De Groene OK
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.