06 juni 2024

Studie naar kniedistractie als veelbelovende behandeling van start

Kniedistractie is een chirurgische behandeling voor patiënten met eindstadium gonartrose, waardoor ze vaak langdurig minder klachten ervaren. Als patiënten in aanmerking komen voor een knieprothese, zou kniedistractie een goed alternatief kunnen zijn. Het plaatsen van een knieprothese kan hierdoor 5 tot 10 jaar uitgesteld worden. Dit kan er mogelijk voor zorgen dat een revisieoperatie later in het leven niet meer nodig is.

In eerdere relatief kleine studies naar kniedistractie is veel bewijs verkregen over het werkingsmechanisme en de klinische effectiviteit. Kniedistractie is een veelbelovende chirurgische behandeling gebleken. Achtenveertig procent (48%) van de eerste twintig patiënten die behandeld zijn met kniedistractie heeft na negen jaar nog altijd geen knieprothese nodig. Ook nam de gewrichtsspleet toe en trad kraakbeenherstel op. Het kan enkele maanden duren voordat het effect van kniedistractie merkbaar is.

Sinds de start van het onderzoek naar kniedistractie is de behandeling significant verbeterd. Het gebruik van Iodosorbzalf is geïntroduceerd, waardoor het optreden van pengatinfecties is teruggebracht van 64% tot 32%. Deze infecties worden nu in 94% van de gevallen opgelost met één orale antibioticakuur. In eerdere studies hadden enkele patiënten last van stijfheid, maar sinds de knie bij het verwijderen van het frame onder narcose doorbewogen wordt is dit niet meer aan de orde. Bij onvoldoende effect op pijn en stijfheid, of na verloop van tijd afnemend effect, komt de patiënt uiteraard alsnog in aanmerking voor een knieprothese. Bij deze patiënten is het resultaat van de knieprothese hetzelfde als bij een primaire knieprothese en hebben zich geen complicaties voorgedaan.

Om tot een definitieve toelating in het basispakket te komen heeft het Zorginstituut Nederland (ZiN) een zogenaamde ‘Veelbelovende zorg’-subsidie toegekend aan een consortium van Nederlandse ziekenhuizen en ZBC’s. Hiermee is de GODIVA-studie (Grip on knee OA: DIstraction Versus Arthroplasty for young knee-osteoarthritis patients in routine care) mogelijk gemaakt. Deze studie betreft een gerandomiseerde studie, waarbij de effectiviteit van kniedistractie wordt vergeleken met de effectiviteit van een (uni- of totale) knieprothese bij patiënten van 65 jaar of jonger met eindstadium gonartrose. Deze studie wordt gecoördineerd vanuit het UMC Utrecht.

In totaal zullen 1200 patiënten worden geïncludeerd in ziekenhuizen en ZBC’s verspreid over Nederland. Beoordeeld zal worden of de WOMAC-score na twee jaar (primaire eindpunt) van de patiënten behandeld met kniedistractie niet relevant slechter is dan van patiënten behandeld met een knieprothese. Op de website www.distractiestudie.nl is meer informatie te vinden over de studie.

Inmiddels is de studie officieel gestart in de eerste drie deelnemende centra, Focuskliniek Orthopedie St. Jansdal, Dijklander Ziekenhuis en Maastricht UMC+, en zijn de eerste patiënten geïncludeerd. Binnenkort zullen meer centra starten. Patiënten die mee willen doen aan de GODIVA-studie kunnen worden verwezen naar deze deelnemende centra. Wil je als centrum meedoen aan deze studie? Neem dan contact op met Paco Welsing of Roel Custers, de hoofdonderzoekers (GODIVAstudie@umcutrecht.nl).
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.