14 maart 2024

Project Regionale Artrosezorg door de lijnen officieel van start!

Op 8 februari 2024 vond de officiële kick-off van het project Regionale artrosezorg door de lijnen plaats. Op initiatief van de NOV gaan verschillende verenigingen en organisaties de komende periode met elkaar in gesprek om meer richting te geven aan het beleid rondom multidisciplinaire regionale samenwerking in de artrosezorg. Dankzij de enthousiaste groep deelnemers was de kick-off in elk geval een groot succes!

Het doel van het project is om samen met de betrokken stakeholders uniforme landelijke kaders te schetsen voor multidisciplinaire regionale samenwerking rondom de knie- en heupartrose. Deze kaders kunnen gebruikt worden als handvatten om regionale samenwerking verder te stimuleren en versterken. Hierbij worden al bestaande initiatieven, succesfactoren, knelpunten en eventuele oplossingsrichtingen geïnventariseerd. Samen met de stakeholders zal onder andere gekeken worden naar (het belang van) een gestandaardiseerd zorgpad, stepped-care, samenwerkingsvormen en mogelijkheden voor passende structurele bekostiging.

Bent u betrokken bij een regionale samenwerking rondom artrosezorg?
Dan komen we graag in contact met u. U kunt ons bereiken via ptoonders@orthopeden.org.

Primair betrokken verenigingen & organisaties
  • Nederlandse Orthopaedische Vereniging
  • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
  • ReumaNederland
  • KNGF
  • Het Beweegkader (Kaderhuisartsen bewegingsapparaat)
  • Vereniging voor Sportgeneeskunde
  • NZa
Secundair betrokken verenigingen
  • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.
}