29 februari 2024

Verduurzamen uitkomstgerichte zorg knieartrose

Binnen het project Verduurzamen uitkomstgerichte zorg knieartrose* heeft de NOV de kwaliteitscyclus doorontwikkeld naar een continue cyclus waar landelijk beleid en inzichten/uitkomsten uit de lokale praktijk in elkaar grijpen, elkaar in beweging houden en zo een dynamische cyclus van leren en verbeteren realiseren. Een belangrijk speerpunt daarbij was: hoe creëer je meerwaarde voor de dagelijkse praktijk?
 
Jacob Caron, vice-voorzitter NOV en voorzitter van het project: “Om de brug te slaan tussen de landelijke NOV-kwaliteitscyclus en de lokale/regionale inzichten en initiatieven, hebben we eerst de beschikbare kwaliteitsinstrumenten geïdentificeerd. Vervolgens zijn we in gesprek gegaan met verschillende belanghebbenden om te beoordelen wat goed werkt, waar verbeteringen mogelijk zijn en welke aspecten ontbreken. Tijdens deze inventarisatie werd al snel duidelijk hoeveel informatie beschikbaar is en hoe gefragmenteerd deze informatie kan zijn. Ons doel was om de meerwaarde voor de patiënt én de orthopeed in beeld te krijgen en te vergroten door middel van praktische tools.”

Binnen het project zijn de volgende producten ontwikkeld:

 • Generieke beschrijving kwaliteitscyclus orthopedie
 • Kwaliteitscyclus knieartrose
 • Beschrijving best practices voor het gebruik van uitkomstinformatie
 • Patiënten-zoals-ik-platform
Praktische tools

Een eerste praktische tool is de interactieve website ‘Kwaliteit in beweging’ waar de kwaliteitscyclus is gevisualiseerd en in de vorm van een interactieve samenvatting beschikbaar is. De informatie op de site is ingedeeld volgens de pijlers van de kwaliteitscyclus:
 
 • Beschrijven van goede zorg
 • Implementeren en verbeteren
 • Meten en registreren
 • Evalueren en agenderen
De generieke kwaliteitscyclus en de specifieke kwaliteitscyclus voor knieartrose zijn momenteel reeds op de interactieve website beschikbaar. Op korte termijn zal dit worden uitgebreid met de kwaliteitscyclus voor heup en knie algemeen en in een later stadium met de andere gewrichten. De informatie over best practices is op de website beschikbaar gesteld onder ‘In de praktijk’. Onder ‘Zelf aan de slag’ staan per pijler van de kwaliteitscyclus bruikbare informatie en tools. 
Alle informatie die eerder op de NOV-site te vinden was over kwaliteitsbeleid is terug te vinden, maar dan ingedeeld volgens de pijlers van de kwaliteitscyclus. Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag via kwaliteit@orthopeden.org.

Een tweede praktisch instrument is het platform ‘patiënten-zoals-ik’ dat de NOV en LROI recent lanceerden. Met de ‘patiënten-zoals-ik’-tool kunnen patiënten die in aanmerking komen voor een totale knieprothese de uitkomsten van vergelijkbare patiënten zien. De tool is beschikbaar op de patiëntenwebsite van de NOV en er komt een verwijzing op Thuisarts.nl. Door je geslacht, leeftijd, lengte en gewicht in te vullen, zie je uitkomsten na een jaar van patiënten met dezelfde kenmerken. Je ziet voor 100 patiënten zoals jij wat hun uitkomsten waren, denk aan pijn bij rust, pijn bij beweging, tevredenheid en revisie. Zo krijgen patiënten meer inzicht in wat ze kunnen verwachten van een prothese-ingreep en kan de informatie helpen tijdens het gesprek tussen patiënt en arts in de spreekkamer.
Lees meer in het artikel over de tool patiënten-zoals-ik.

Naar de tools, eindrapportage en artikelen

Meer informatie over het overkoepelende project Verduurzamen uitkomstgerichte zorg

Hoe kan informatie over uitkomsten van zorgtrajecten duurzaam worden ingezet als onderdeel van de kwaliteitscyclus om daarmee de zorg continu te verbeteren? Deze vraag stond centraal tijdens het project Verduurzamen Uitkomstgerichte zorg. Het project was een initiatief van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en is onderdeel van het programma Uitkomstgerichte Zorg, mogelijk gemaakt met een subsidie van ZonMW.  
 • Lees het nieuwsbericht van de FMS over het overkoepelende project
 • Bekijk de handleiding en toolkit voor wetenschappelijke verenigingen vanuit het overkoepelende project
 • Bekijk de presentaties van de afsluitende invitational conference van het overkoepeld project Verduurzamen Uitkomstgerichte Zorg (wachtwoord: 4V2%w1uX)

*Onderdeel van Verduurzamen Uitkomstgerichte Zorg. Met subsidie van ZonMw - projectnummer 08590092110003.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.