25 maart 2024

Call LROI-subsidie 2025

De Stichting LROI stelt ook dit jaar weer subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van orthopedisch wetenschappelijk onderzoek. Het topic van de nieuwe subsidieronde is dit jaar breed: LROI-data als bron voor prothesiologie-onderzoek met grote maatschappelijke impact’.

NOV-leden kunnen (al dan niet samen met buitengewone NOV leden) financiering aanvragen voor onderzoeken gebaseerd op LROI-data met een looptijd van 12 tot maximaal 24 maanden. De deadline voor indiening is 5 april 2024 14.00 uur. Criteria waaraan een LROI-subsidie projectvoorstel moet voldoen zijn onder andere klinische relevante in de breedste zin van het woord en maatschappelijke impact. Eind 2024 wordt bekend welke onderzoeksprojecten gefinancierd worden met LROI-subsidie. Deze projecten zullen medio 2025 kunnen starten.

Voor meer informatie klik hier.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.