08 oktober 2023

Mijlpaal in onderzoek op basis van LROI-data

De 100ste LROI-publicatie

De 100-ste publicatie over onderzoek op basis van LROI-data is een feit. Deze mijlpaal onderstreept het belang van data-gedreven onderzoek voor de verbetering van de orthopedische zorg in Nederland. De LROI-data maakt het mogelijk om de resultaten van verschillende ziekenhuizen, behandelmethoden, bepaalde patiëntgroepen of specifieke prothesen te vergelijken en inzichtelijk te maken. Daarmee levert de LROI een belangrijke bijdrage aan de kennis over de orthopedische zorg in Nederland. De 100e publicatie kwam tot stand onder leiding van orthopedisch chirurg Koen Bos.

Nog geen jaar geleden werd de 1.000.000 prothese-ingreep geregistreerd in de Landelijke Registratie Orthopedische Interventies (LROI). Nu steeds meer patiënten in aanmerking komen voor een gewrichtsprothese, neemt het belang van goed onderzoek toe, en de LROI speelt hierin een grote rol.  

Interessante onderzoeksresultaten

In 15 jaar heeft de LROI-data een schat aan waardevolle informatie opgeleverd. De data is onder meer gebruikt om NOV-richtlijnen te bekrachtigen. Ook is bijvoorbeeld de impact van COVID-19 op de Nederlandse prothesezorg en patiënten onderzocht. De 100e publicatie richt zich op het gebruik van antibioticumgeladen botcement (ALBC) bij heup- en knierevisies. Deze studie is gebaseerd op gegevens van patiënten behandeld tussen 2007 en 2018. De conclusie is dat er over een periode van 10 jaar geen significant verschil is in het aantal tweede revisies tussen enkel en dubbel ALBC. Met andere woorden, een beschermend effect van dubbel ten opzichte van enkel ALBC kon niet worden aangetoond.

Kwaliteit en samenwerking

Er lopen onderzoeksprojecten naar prothese-ingrepen van alle gewrichten (heup, knie, schouder, elleboog, pols en vinger). De Wetenschappelijke Adviesraad beoordeelt alle projecten op kwaliteit. Er zijn inmiddels diverse internationale samenwerkingen ontstaan. Daardoor is meer informatie beschikbaar gekomen over weinig voorkomende ingrepen, en culturele verschillen in patiëntpopulaties. “De LROI-data maakt het mogelijk om de resultaten van verschillende ziekenhuizen, behandelmethoden, bepaalde patiëntgroepen of specifieke prothesen te vergelijken en inzichtelijk te maken. Dit onderschrijft het belang van goed onderzoek, waar meer aandacht voor mag komen, ook in de toekomstige wet kwaliteitsregistratie, de Wkkgz”, aldus directeur LROI Geke Denissen.

Toekomstige ontwikkelingen

De LROI blijft zich inzetten voor voortdurende verbetering van de data en de ontsluiting daarvan. Onlangs is het mogelijk geworden om complicaties te koppelen aan LROI-gegevens en dat levert weer een nieuwe bron van waardevolle informatie op. Daarnaast loopt er een project om de registratie van patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMs) te optimaliseren om zo beter aan te sluiten bij de behoeften voor gezamenlijke besluitvorming. Binnenkort komt ook ‘patients-like-me’ informatie openbaar beschikbaar, waardoor patiënten meer inzicht krijgen in wat ze kunnen verwachten van een prothese-ingreep.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.