25 september 2023

Publiekskrant orthopedie

In het kader van het 125-jarig bestaan van de NOV brachten we een publiekskrant uit. Deze krant laat zien wat orthopedie voor mensen kan betekenen. En op wat voor manieren orthopedie mensen in beweging houdt. Zo zetten we orthopedie op de kaart!

Wat kunt u doen met de krant?

Een aantal suggesties:

 1. Patiënten
  Denk aan neerleggen in de wachtkamers en meegeven aan iedere nieuwe patiënt.

 2. Verwijzers, bijvoorbeeld huisartsen en fysiotherapeuten
  U kunt huisartsen/huisartsenposten/gezondheidscentra/fysiotherapiepraktijken een magazine sturen met een begeleidende brief. Zo brengt u de orthopedie en de vakgroep weer eens onder de aandacht van deze verwijzers. Ook kunt u een wachtkamerpakket aanbieden en op verzoek aantal exemplaren toesturen.  Zo komt orthopedie ook bij mensen onder de aandacht die zelf (nog) geen orthopedische klachten hebben.
  U kunt deze strategie ook toepassen bij andere oefentherapeuten, bij fitnesscentra en voor andere locaties waar mogelijke patiënten komen, denk aan de openbare bibliotheek en de kapper.

 3. Interne stakeholders
  Raad van bestuur, collega-specialisten, iedereen met wie de afdeling samenwerkt (radiologie, gipsafdeling, OK, …), afdeling voorlichting en communicatie, de gastvrouwen, vrijwilligers, et cetera.

 4. Algemeen publiek
  Zijn er open dagen, consumentenbeurzen, voorlichtingsbijeenkomsten et cetera waar uw vakgroep/kliniek aanwezig is? Daar kan de krant de beeldvorming van de vakgroep ondersteunen.

 5. Opleidingen geneeskunde, gezondheid/beweging/leefstijl
  Denk aan studenten mbo, hbo en wo: dit  zijn potentiële toekomstige collega’s, potentiële toekomstige verwijzers én potentiële patiënten. De publiekskrant kan opleidingen attent maken op de expertise die de vakgroep in huis heeft. Met een aanbiedingsbrief kunt u eventueel ook aansturen op een gastcollege orthopedie en op de verwijsfunctie die een opleiding heeft: orthopedie is er ook voor geblesseerde studenten.

 6. Denk verder nog aan
  Zorgverzekeraars, gezondheidscentra, dansscholen, muziekscholen, relevante sportverenigingen, patiëntenorganisaties, organisaties voor ouderen (ANBO-regio’s), de lokale overheid, GGD, regionale welzijnsorganisaties, et cetera.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.