25 juli 2023

Het belang van niet-medische competenties. Interview met Dirk Hogerzeil

De opleiding orthopedie kent een brede basis. Van de aios wordt verwacht dat hij of zij acht Entrustable Professional Activities behaalt en daarnaast moet er één niet-klinische rol gedaan worden. Dat mag zijn in een van de volgende categorieën: patiëntveiligheid, medisch leiderschap, doelmatigheid, ouderenzorg, wetenschap, onderwijs, ziekenhuismanagement. Aios Dirk Hogerzeil is bezig met het laatste jaar van zijn opleiding orthopedie. In het kader van zijn niet-klinische rol rondde hij recentelijk de leergang Advanced Program Zorgmanagement af aan Nyenrode Business University. Wat was voor hem aanleiding om deze leergang te volgen en hoe heeft hij het ervaren?Hoe kwam je ertoe om juist voor deze leergang te kiezen?

‘Ik heb bestuurswerk altijd leuk gevonden. Nadat ik twee jaar in het VOCA-bestuur had gezeten, waarvan één jaar als voorzitter, zocht ik naar een manier om mijn bestuurlijke ervaring te verdiepen. Met de leergang bij Nyenrode heb ik daar invulling aan kunnen geven. Naast het feit dat het enorm leerzaam was en dat het voor mij ook stond voor een stuk persoonlijke ontwikkeling, is het natuurlijk mooi meegenomen dat ik hiermee nog meer invulling kan geven aan mijn niet-klinische rol.’

Hoe heb je het ervaren?
‘Het was een heel breed programma waarin onder andere management, leiderschap, ethiek, marketing en finance in de zorg aan bod kwam. Sprekers waren bijvoorbeeld hoogleraren en ziekenhuisbestuurders die hun visie gaven op de verschillende onderwerpen. Heel leerzaam en ontzettend inspirerend! Je kreeg handvatten vanuit heel verschillende invalshoeken, zo leerden wij bijvoorbeeld de jaarrekening van een bedrijf of ziekenhuis te analyseren. Het was eigenlijk nog verrijkender dan ik van tevoren had verwacht. Ik kreeg er ontzettend veel energie van en ik ben heel blij dat ik de kans heb gekregen deze leergang te volgen.’

Hoe kijk je aan tegen het belang van niet-medische competenties?
‘Het leuke van de verdieping in één van de niet-klinische rollen is dat je hier redelijk vrij in kunt worden gelaten en dat het de aios de kans geeft zijn of haar creativiteit de vrije loop te laten. Uiteraard gaat dit in overleg met de opleider, maar je kunt daar creatief in zijn. Het kan gaan om medisch leiderschap, patiëntveiligheid, doelmatigheid, ouderenzorg, wetenschap of onderwijs. De medisch specialist van tegenwoordig is niet meer alleen een dokter. Naast ons vak kunnen we en moeten we ons ook op andere vlakken ontplooien. Met mijn verdieping in management/leiderschap hoop ik later wellicht iets te kunnen betekenen in een vakgroep-organisatie of een bestuurlijke rol te vervullen. Een andere invulling van de niet-klinische rol is bijvoorbeeld onderwijs. Zo geven aiossen orthopedie in het Erasmus MC, waar ik momenteel werkzaam ben, coassistenten onderwijs als voorbereiding op hun coschappen. Mocht een aios hier interesse in hebben wordt hij of zij  in de gelegenheid gesteld om de BKO (Basiskwalificatie Onderwijs) te behalen. Hoe breder we onze individuele kwaliteiten verder ontwikkelen, hoe breder we later inzetbaar zijn. Zo kunnen wij de orthopedie ook beter op de kaart zetten.’
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.