05 juli 2023

Scholing rond niet-medische competenties

Drie actuele scholingsmogelijkheden op het gebied van niet-medische competenties:
 • De Verandercoach: een online omgeving waarin groepsdynamiek, veranderkundige methodieken en toepasbaarheid in de professionele ziekenhuisomgeving bij elkaar komen.
 • De collegereeks Management in de zorg: 7 colleges (15.30 -19.15 uur) over belangrijke zorgthema's.
 • Cursus Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals: driedaagse cursus over patiëntenrechten en de haken en ogen bij de behandeling van wilsonbekwame, psychiatrische of minderjarige patiënten.
De Verandercoach

Een nieuwe werkwijze implementeren op de werkvloer. De begeleiding van de opleiding anders organiseren. Samenwerken met verschillende zorgprofessionals binnen en buiten het ziekenhuis. Hoe pak je dit aan? Waar begin je? Ter ondersteuning van het tot stand komen van een structurele en praktische veranderaanpak binnen het medisch-specialistische domein ontwikkelde de Federatie in samenwerking met gynaecoloog Fedde Scheele, opleidingsdeskundige Corry den Rooijen en adviesbureau Berenschot de Verandercoach. Een online omgeving waarin een kleine groep van zorgprofessionals in 1,5 uur gezamenlijk de basis legt voor een veranderplan.  De Verandercoach is een online gereedschap om op interactieve wijze het gesprek met de betrokken zorgverleners te faciliteren. Het brengt de verschillende vraagstukken en perspectieven die belangrijk zijn voor de verandering expliciet op tafel door gezamenlijk de vier fasen van het veranderproces te doorlopen: begrijpen, willen, kunnen en doen. Er worden vragen gesteld over de context, het waarom, wat, wie en hoe van de verandering. De antwoorden, inzichten en tips die naar aanleiding van deze vragen op tafel komen, vormen de basis van je veranderplan. De Verandercoach is ontwikkeld in het kader van Opleiden 2025.

Meer informatie

Collegereeks Management in de zorg

De collegereeks Management in de zorg helpt in korte tijd inzicht te krijgen wat er speelt in het dynamische zorglandschap. U ontwikkelt een eigen visie op hoe u kwalitatief hoge zorg kunt bieden. Hoogleraren en praktijksprekers van Nyenrode Business Universiteit helpen u theorie direct te vertalen naar uw organisatie. U komt op een toegankelijke, inspirerende en praktijkgerichte manier alles te weten over de 7 belangrijke zorgthema’s van dit moment:
 • Strategie en digitale transformatie in de zorg
 • Kwaliteit en Passende Zorg
 • Netwerkzorg
 • De rol van de zorgverzekeraar
 • Financieel management in de zorg
 • Leiderschap in de zorg
 • Innoveren in de zorg
Op 11, 18, 25 september, 2, 9, 30 oktober en 13 november 2023 in Breukelen.

Meer informatie

Cursus Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals

Tijdens deze driedaagse cursus wordt ingegaan op patiëntenrechten en de haken en ogen die komen kijken bij de behandeling van wilsonbekwame, psychiatrische of minderjarige patiënten. Daarnaast krijgen deelnemers een duidelijk beeld van het klacht- en tuchtrecht en hoe hiermee te handelen.
Na afloop van deze cursus:
 • Bent u op de hoogte van de belangrijkste patiëntenrechten als informatie en toestemming, medisch dossier, privacy van de patiënt en het medisch beroepsgeheim.
 • Heeft u een duidelijk beeld van het klacht- en tuchtrecht en weet u precies hoe te handelen wanneer u er zelf mee te maken krijgt.
 • Weet u om te gaan met de juridische haken en ogen bij de behandeling van wilsonbekwame, psychiatrische of minderjarige patiënten.

Dinsdag 12, 19 en 26 september 2023 bij La Vie Meeting Center in Utrecht
Meer informatie
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.