15 juni 2023

Rapportage Zorgpad heupfractuur

Het project ‘Landelijk EPD Zorgpad Heupfractuur’ is uitgevoerd door de NVvH (heelkunde) en gefinancierd door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De NOV is betrokken geweest bij de totstandkoming van dit zorgpad. Doel van dit project was tweeledig:

1) komen tot een landelijk, multidisciplinair Zorgpad Heupfractuur voor patiënten met heupfractuur dat geaccordeerd wordt door alle betrokken wetenschappelijke verenigingen
2) opname van het Zorgpad Heupfractuur in het elektronisch patiëntendossier van de verschillende leveranciers in Nederland.

Met de implementatie van het landelijk EPD Zorgpad Heupfractuur beoogt het projectteam te komen tot een landelijk gestandaardiseerd en gedragen zorgpad en eenduidige registratie binnen het zorgproces teneinde
praktijkvariatie te reduceren en een betere kwaliteit van zorg te realiseren. Ten slotte zou het project ook een
bijdrage kunnen leveren aan registratielastvermindering door het inrichten van registratie aan de
bron met automatische koppeling naar de kwaliteitsregistraties. Het project, ondersteund vanuit
DICA en MRDM, is inmiddels afgerond. De eindevaluatie van 31 maart 2023 biedt een overzicht van de aanpak, de bereikte resultaten en de daaruit volgende conclusies.

Eindevaluatie SKMS Project Landelijk EPD Zorgpad Heupfractuur
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.
}