13 mei 2023

NZa-wijzigingsverzoeken: regelrust

N.a.v. het Integraal Zorgakkoord heeft de NZa besloten om de bekostiging van zorg op de IZA-doelstellingen af te stemmen. Dit houdt in dat de NZa wijzigingen door gaat voeren die de beweging naar passende zorg ondersteunen. Hiervoor zal samen met veldpartijen onderzocht worden hoe de DBC-systematiek verder ontwikkeld dient te worden. Dit gebeurt aan de hand van verschillende verbeterthema’s. Zie ook: https://www.nza.nl/zorgsectoren/medisch-specialistische-zorg/passende-bekostiging-msz.

Regelrust

Tevens houdt deze ontwikkeling in dat de NZa een periode van ‘regelrust’ inbouwt. De komende 5 jaar zullen om die reden alleen noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd worden die de beweging naar passende zorg ondersteunen. Wij worden als wetenschappelijke vereniging opgeroepen om zelf kritisch naar de noodzaak van wijzigingsverzoeken te kijken en deze zoveel mogelijk te voorkomen. Nieuwe wijzigingsverzoeken worden zeer waarschijnlijk afgewezen door de NZa. Zij zullen wijzigingsverzoeken alleen toewijzen indien er ‘sprake is van noodzaak’. Wat dit precies inhoudt is (nog) niet duidelijk.
De NZa is voornemens om meer op zichzelf staande wijzigingen af te ronden in 2023. Meer complexe wijzigingen zullen, vanwege vermeende grote onderlinge samenhang, na 5 jaar in één keer doorgevoerd worden om verlies van managementinformatie te voorkomen.

Wijzigingsverzoek in voorbereiding? Meld het bij de BBC!

De beroepsbelangencommissie (BBC) van de NOV wordt door de FMS op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Indien u voornemens bent een wijzigingsverzoek voor te bereiden, of op dit moment bezig bent met het voorbereiden van een wijzigingsverzoek (bijv. voor een nieuwe behandelingsvorm, of voor aanpassing van tarifering etc.) willen we u vragen om contact op te nemen met de BBC via ptoonders@orthopeden.org.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.