04 mei 2023

Commentaarronde conceptrichtlijn Tabaksontmoediging

De conceptrichtlijn Tabaksontmoediging is aan de NOV ter commentaar aangeboden. Deze richtlijn wordt ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT).

De richtlijn besteedt o.a. aandacht aan stoppen met roken bij een perioperatief traject.

De richtlijnmodules Tabaksontmoediging zijn ontwikkeld in het verlengde van de richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning van het Trimbos-instituut. De voorgelegde conceptrichtlijn richt zich specifiek op medisch specialisten bij de behandeling van patiënten die roken en opgenomen worden in het ziekenhuis.

Uw commentaar kunt u indienen door het commentaarformulier in te vullen en voor 10 juni 2023 toe te sturen aan kwaliteit@orthopeden.org.

Naar de documenten in het ledenportaal MijnNOV
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.
}