20 april 2023

E-learning De kern van samen beslissen

Voor alle medisch specialisten, opleiders en aios die hun kennis over gespreksvoering en hun communicatieve vaardigheden in samen beslissen verder aan willen aanscherpen, is er nu de e-learning De kern van samen beslissen. Deze interprofessioneel ingestoken e-learning focust op wat Samen beslissen nu écht betekent voor jou als zorgverlener in je dagelijkse werk. 

Samen beslissen is een proces waarin zorgverlener en patiënt samen bespreken welk medisch beleid het beste bij de patiënt past. Alle mogelijkheden, voor- en nadelen, patiëntvoorkeuren en omstandigheden worden hierin meegenomen. Deze e-learning is ontwikkeld vanuit het Programma Uitkomstgerichte Zorg in samenwerking met de Federatie, V&VN en NFU.

Inhoud

De e-learning bestaat uit vijf modules onderverdeeld in korte microlearnings met een doorlooptijd van ongeveer vijftien minuten. De korte doorlooptijd maakt het gemakkelijk om compacte stukjes training in te plannen.
Bekijk hier de korte introductiefilm over De Kern van Samen Beslissen

1.       Module: De route van één patiënt van opname tot ontslag (2 accreditatiepunten)
In deze module maak je kennis met een patiënt die in eerste instantie bij de huisarts komt, omdat hij zich niet zo lekker voelt. Mogelijk heeft hij een TIA gehad. Later krijgt hij ook een herseninfarct. Vanuit verschillende perspectieven zowel van zorgprofessionals als de patiënt en zijn naasten, kijk je naar het Samen beslissen-proces in de route van deze persoon.

2. Module: De route van verschillende patiënten van opname tot ontslag (2 accreditatiepunten)
In deze module volg je verschillende patiënten, een kind, een student en een volwassen patiënt. Ieder heeft een ander verhaal en ziektebeeld. Je krijgt hier een inkijk in de route die zij bewandelen in het proces van Samen beslissen. Wat gaat goed en wat kan beter? Hoe zou jij het aanpakken?

3. Module: Interprofessionele samenwerking (1 accreditatiepunt)
In deze verdiepingsmodule kijk je hoe interprofessioneel samenwerken het proces van samen beslissen (beter) kan ondersteunen.

4. Module: Bijzondere doelgroepen (1 accreditatiepunt)
Deze verdiepingsmodule richt zich op specifieke doelgroepen die ander gedrag of andere vaardigheden van je vragen. Waar moet je rekening mee houden? En hoe kun je samen beslissen hier toepassen?

5. Module: De rol van de verpleegkundige (1 accreditatiepunt)
De verschillende rollen van de verpleegkundige of verpleegkundig specialist staan in deze verdiepingsmodule centraal, waarbij de focus ligt op het samen beslissen proces en de mogelijke toepassingen in het dagelijkse werk. 

Voor wie?
 
  • Medisch specialisten
  • Opleiders en plaatsvervangend opleiders
  • Aios
  • Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, leerling en praktijkopleiders

Accreditatie

Voor de accreditatie van medisch specialisten wordt elke module afgesloten met een toetsmodule die bestaat uit multiple choice vragen. Voor elke module waarvan je de toets met een voldoende afsluit, ontvang je een digitaal certificaat en accreditatiepunten.  De accreditatiepunten worden per module bijgeschreven in GAIA. Je kunt voor de 5 modules in totaal 7 accreditatiepunten behalen.
 
Hoe werkt het?

De e-learning is kosteloos beschikbaar voor alle gebruikers van de digitale leeromgeving. Heb je al een account voor de Digitale Leeromgeving? Ga dan naar Startpagina > Meer aanbod > De Academie of start de e-learning direct via deze link

Heb je nog geen account voor de Digitale Leeromgeving? Meld je dan eerst aan. Na aanmelding duurt het op werkdagen 24 uur om je gratis account aan te maken.

Inschrijvingen en de verwerking van accreditatiepunten in GAIA wordt door de Academie voor medisch specialisten verzorgd, verenigingen worden op de manier volledig ontzorgd. Gebruikersaccounts worden eens per kwartaal naar de juiste vereniging/tenant verplaatst, beheerders worden hierover geïnformeerd. 
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.