22 maart 2023

Commentaarronde Conceptrichtlijn Infectiepreventie Clostridioides difficile

De Conceptrichtlijn Infectiepreventie Clostridioides difficile is aan de NOV ter commentaar aangeboden. Deze richtlijn wordt ontwikkeld op initiatief van het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI).

De richtlijn beschrijft de infectiepreventiemaatregelen ter voorkoming van transmissie van Clostridioides difficile in ziekenhuizen, woonzorgcentra, gehandicaptenzorg, revalidatiecentra en thuiszorg. Hierbij zijn de onderwerpen m.b.t. isolatie en infectiepreventiemaatregelen, handhygiëne en reiniging & desinfectie beschreven.

De richtlijn betreft de herziening van de door de werkgroep infectiepreventie (WIP) geformuleerde Richtlijn Infectiepreventieve maatregelen bij Clostridium difficile. De drie ontwikkelde modules zullen onderdeel worden van de SRI-richtlijnen 'Isolatie', 'Reiniging en desinfectie van ruimten, instrumentarium en hulpmiddelen' en 'Handhygiëne'.

Uw commentaar kunt u indienen door het commentaarformulier in te vullen en voor 25 april 2023 toe te sturen aan kwaliteit@orthopeden.org.

Naar de Conceptrichtlijn Infectiepreventie Clostridioides difficile en het commentaarformulier in het ledenportaal
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.