14 maart 2023

Webinar Certificaat Handchirurgie op 19 april 2023

Extra informatieronde certificaat handchirurgie

Al meerdere jaren streeft de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie naar een certificering van het subspecialisme handchirurgie. Primair doel van deze certificering is de kwaliteit van zorg op het gebied van de handchirurgie te verbeteren. Daarnaast wordt met deze kwaliteitsverbetering een maatschappelijke wens vervuld om beter inzichtelijk te maken waar patiënten voor kwalitatieve handchirurgie terecht kunnen.
 
De NOV-werkgroep Hand-Pols heeft positief geadviseerd over deze certificering. Daarom heeft de voorzitter van de NVVH-werkgroep Certificering Ruud Deijkers dit voorstel toegelicht op de ALV van de NOV op 2 februari 2023. Omdat het NOV-bestuur voornemens is deze certificering besluitvormend in de ALV van 25 mei 2023 te agenderen, wil het NOV-bestuur alle leden nogmaals in de gelegenheid stellen te spreken/discussiëren over dit voorstel, zie de Eindrapportage certificering handchirurgie.
 
Uitnodiging Webinar Certificaat Handchirurgie 19 april 2023

Op donderdag 19 april wordt daarom een Webinar Certificaat Handchirurgie georganiseerd van 19.00 - 20.30 uur.
Sprekers zijn Ruud Deijkers (voorzitter werkgroep Certificering handchirurgie), Sebastiaan Souer (voorzitter NOV-werkgroep Hand-Pols) en Joost Colaris (NOV-bestuur). 
Mocht u vooraf vragen willen indienen dan horen wij dat graag via nov@orthopeden.org
 
U kunt zich aanmelden via deze link, u ontvangt op de dag van het webinar de Zoomlink.
 
Uw aanwezigheid wordt erg op prijs gesteld.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.