08 maart 2023

Commentaarronde richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

De richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) is aan de NOV ter commentaar aangeboden. Deze richtlijn wordt ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH).
De richtlijn betreft de herziening van de volgende door de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) geformuleerde richtlijnen:
•    Persoonlijke beschermingsmiddelen ziekenhuizen
•    Persoonlijke beschermingsmiddelen revalidatiecentra
•    Persoonlijke beschermingsmiddelen verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen
Deze richtlijnen zijn samengevoegd tot één overkoepelende richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen die voor de verschillende zorgdomeinen toepasbaar is. Met het uitbrengen van deze richtlijn komen bovengenoemde richtlijnen te vervallen.
Uw commentaar kunt u indienen door het commentaarformulier voor 25 april 2023 toe te sturen aan kwaliteit@orthopeden.org.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.