12 januari 2023

Leren van uitkomstinformatie (knie)

Kirsten Veenstra, orthopedisch chirurg, verzorgde een online deelsessie op het Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg. Zij ging in op de vraag: hoe kunnen we gebruik maken van uitkomstinformatie m.b.t. knie-operaties om te leren en verbeteren tussen zorgprofessionals. U kunt de sessie terugkijken.

Aan de hand van de vraag hierboven schetst Kirsten Veentra het beloop in de tijd, wat we als nu uitkomstdata hebben, in welke vorm deze data worden aangeleverd en hoe we ze kunnen gebruiken om van te leren. Dit kan op NOV-niveau, maar ook op eigen ziekenhuisniveau. Ook het moeilijke deel, implantatie, is meegenomen. Zij geeft aan waar de (on)mogelijkheden liggen in de praktijk.

In het Programma Uitkomstgerichte Zorg werkt de overheid met brancheorganisaties in de zorg samen om persoonlijke maatwerk mogelijk te maken. Uitkomstgerichte zorg kijkt niet alleen naar medische aspecten, maar ook naar de kwaliteit van leven tijdens en ná een behandeling. Door de uitkomsten van behandelingen van patiënten goed in kaart te brengen… Samen te leren en verbeteren… En deze inzichten te delen met alle betrokkenen… Draagt uitkomstgerichte zorg bij aan een ontwikkeling waarin zorgverlener en patiënt sámen beslissen en zo tot de best passende zorg komen.

Naar de online deelsessie over leren van uitkomstinformatie (knie)
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.