20 oktober 2022

Gedragscode Medische Hulpmiddelen: zorg dat u goed op de hoogte bent!

Voor het bevorderen en verbeteren van de patiëntenzorg onderkent de NOV dat een goed samenwerkingsverband tussen haar leden en de industrie belangrijk is. Maar de NOV verlangt van haar leden wel integriteit en de hoogste mate van professioneel en ethisch gedrag. Alle leden moeten zich terdege bewust zijn van hun professionele verantwoordelijkheid en van de potentiële belangenconflicten die kunnen ontstaan in een relatie met een commerciële partij. Het is daarom dat het NOV-bestuur wederom aan haar leden aandacht vraagt voor de Gedragscode Medische Hulpmiddelen die wij als NOV volgen. U vindt alle relevant informatie op de volgende webpagina’s:
Medische Industrie
 Transparantieregister
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.