17 oktober 2022

Onderzoek naar zenuwbeknelling bij diabetes

Het onderzoeksteam van de Plastische Chirurgie in het UMC Utrecht doet een oproep o.a. onder orthopeden om een vragenlijst in te vullen. Dit onderzoek heeft als doel om:
 
1.    De huidige inzichten en kennis van zorgverleners over het concept en de toepassing van zenuwbeknelling in de onderste extremiteiten bij diabetische polyneuropathie te beoordelen.
2.    De huidige inzichten te vergelijken met een onderzoek uit 2009.

Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst met zeven ja/nee-vragen. Het invullen van de vragenlijst duurt ca. 2 minuten. De antwoorden worden anoniem door het onderzoeksteam in het UMC Utrecht verwerkt, geanalyseerd en gepubliceerd. Mocht u vragen hebben over het onderzoek of problemen ervaren met het invullen van de vragenlijst, mail dan naar Nadine Boers, hoofdonderzoeker (n.boers-2@umcutrecht.nl). 

Naar de vragenlijst
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.