22 september 2022

Vernieuwde richtlijn anterieure kniepijn

Anterieure (voorste) kniepijn, ontstaan zonder ongeval of ander trauma, is een zeer vaak voorkomend probleem bij mensen die een beroep of sport beoefenen met een hoge patellofemorale belasting. Daarnaast komt anterieure kniepijn ook voor bij adolescenten zonder duidelijke (over)belasting. Twee mogelijke oorzaken hiervoor zijn patellofemorale pijn (PFP) en patella tendinopathie (PT).
Beide diagnoses lijken op elkaar, maar vragen een andere behandeling. Beide zijn nu gecombineerd in één richtlijn. 
De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor deze groep patiënten. De primaire focus in deze richtlijn ligt op patiënten die zijn verwezen door de huisarts.  
 
PFP en PT
  • Patellofemorale pijn (PFP) komt meer voor bij vrouwen dan mannen. Bij deze aandoening is het onduidelijk wat de exacte oorzaak van de pijn is. Er wordt vaker een relatie gelegd met een overmatige belasting van het gewricht tussen knieschijf en bovenbeen. In deze richtlijn worden aanbevelingen gedaan over de behandeling van patellofemorale pijn.
  • Onder sporters en werknemers met een fysiek zwaar beroep komt patella tendinopathie (PT) veel voor. Deze aandoening wordt veroorzaakt door een overbelasting van de kniepees. De structuur van de pees raakt hierbij beschadigd en de pees is pijnlijk tijdens en na belasten. De aandoening is hardnekkig en kan ook weer terugkomen. De behandeling van deze aandoening is vaak lastig en langdurig. 
Bredere invalshoek 
Door beide diagnoses te beschrijven kan duidelijk worden gemaakt hoe de diagnoses van elkaar te onderscheiden zijn en welke consequenties dat heeft voor het beleid. Met de herziening en uitbreiding van de richtlijn wordt de invalshoek dus beduidend breder en sluit deze beter aan op de praktijk van de (sport)arts. In de nieuwe richtlijn is ook de laatst verschenen wetenschappelijke literatuur verwerkt. 
 
Samenwerking
De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) door een multidisciplinaire richtlijnwerkgroep met vertegenwoordigers vanuit de sportartsen, orthopedisch chirurgen, revalidatieartsen, radiologen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, huisartsen, bedrijfsartsen en podotherapeuten. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door het uitzetten van een vragenlijst aan patiënten door Patiëntenfederatie Nederland. Het Kennisinstituut heeft het traject begeleid. Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten heeft het project gefinancierd. 
 
Bekijk de richtlijn
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.