22 september 2022

Enquête programma Uitkomstgerichte Zorg

Het programma Uitkomstgerichte Zorg waar de Federatie als partner bij betrokken is, heeft als doel meer inzicht te creëren in uitkomsten van zorg die er voor de patiënt echt toe doen. Patiënt en zorgverlener kunnen deze inzichten gebruiken om samen te beslissen over de behandeling en de zorg te kiezen die het beste aansluit op de wensen van de patiënt. Om te meten in hoeverre uitkomstgerichte zorg bekend is in de ziekenhuizen en of de resultaten van het programma inderdaad hun weg vinden naar de praktijk, heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een vragenlijst opgesteld.

Met de vragenlijst richt de NVZ zich primair op zorgprofessionals in instellingen binnen de medisch-specialistische zorg. Maar ook andere professionals die zich bezighouden met kwaliteit van zorgworden uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst bestaat uit 24 vragen, het invullen duurt maximaal 10 minuten. De vragenlijst staat open tot en met 29 september 2022. De NVZ gebruikt de data alleen voor de monitoring van de veranderaanpak. 

Vul de vragenlijst in
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.