08 september 2022

Gezocht: NOV-lid voor clusterstuurgroep ‘overige richtlijnen onderste extremiteiten’

Wie wil de NOV als lid vertegenwoordigen in de clusterstuurgroep ‘overige richtlijnen onderste extremiteiten’?
Aangezien de NOV eigenaar is van het merendeel van de richtlijnen binnen dit cluster, is voorzitterschap van deze clusterstuurgroep bespreekbaar c.q. wenselijk.

Achtergrond
Momenteel loopt er een groot project waarbij wordt gekeken of en hoe richtlijnen sneller en efficiënter up-to-date gehouden kunnen worden.
Hiervoor zijn richtlijnen geclusterd op overkoepelende onderwerpen en wordt binnen zo’n onderwerp gekeken of er overlap is tussen richtlijnen, zodat er efficiënter onderhoud kan worden gepleegd. Daarnaast wordt ook gekeken naar de actualiteit van modules.
Binnen het cluster ‘overige onderste extremiteiten’ wordt gekeken naar een aantal richtlijnen waar we eerder aan meegewerkt hebben en/of die mogelijk relevant zijn voor de orthopedie.

Er is ruimte voor één orthopeed in de zgn clusterstuurgroep; daar wordt gekeken naar actualiteit van de verschillende richtlijnmodules en de prioritering van de updates.

In het document Procesbeschrijving en definities clusterstuurgroep overige richtlijnen onderste extremiteiten vindt u de volgende informatie:
  • Informatie over het proces en te doorlopen stappen en een overzicht van de richtlijnen die binnen dit cluster vallen.
  • Informatie over de taken als NOV-vertegenwoordiger binnen deze clusterstuurgroep.
Afhankelijk van de richtlijnmodules die geprioriteerd gaan worden voor herziening kunnen we orthopeden benaderen voor een rol in de ‘expertisegroep’. 

Het cluster omvat momenteel de volgende richtlijnen:
  • Acute spierblessures onderste ledematen bij sporters
  • Voorste kruisbandletsel (VKB)
  • DDH bij kinderen tot 1 jaar 
  • Chronische achilles tendinopathie bij sporters 
  • Hallux Valgus 
  • Primaire Idiopathische Klompvoet
Aanmelden kan via kwaliteit@orthopeden.org
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.