08 september 2022

Commentaarfase Leidraad Organisatie en werkwijze zorg voor patiënten met chronische pijn

Op initiatief van de NVA (Anesthesiologen) en de VRA (Revalidatieartsen) is gewerkt aan de ontwikkeling van de Leidraad Organisatie en werkwijze zorg voor patiënten met chronische pijn. Drs. M.E. Havinga heeft namens de NOV geparticipeerd in de klankbordgroep.

Deze leidraad richt zich op de meest dringende knelpunten binnen de organisatie van de pijnzorg en richt zich niet op medisch handelen. De leidraad geeft (concretere) aanbevelingen over hoe de organisatie en werkwijze van zorg voor patiënten met chronische pijn er uit zou moeten zien en bestaat uit drie modules:
  1. Organisatie van de chronische pijnzorg
  2. Versterking van de eerste lijn
  3. (De-)escalatiecriteria. 
In de module Organisatie van de chronische pijnzorg worden de knelpunten in het gehele zorgveld besproken en worden er aanbevelingen gedaan om deze knelpunten te ondervangen. In de volgende twee (ondersteunende) modules wordt er ingezoomd op een tweetal knelpunten waarvoor specifieke uitwerking gewenst was en literatuuronderzoek mogelijk was. De preventie van chronische pijn valt buiten de afbakening van deze leidraad.

De uitnodigingstekst, concepttekst leidraad en het commentaarformulier staan tot uw beschikking. U kunt uw commentaar aanleveren t/m 21 september 2022 door het commentaarformulier per mail te versturen naar kwaliteit@orthopeden.org.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.