13 juli 2022

Uitnodiging informatiebijeenkomst subsidieregeling veelbelovende zorg

De subsidieregeling Veelbelovende zorg bestaat nu ruim 3 jaar. Deze subsidieregeling is bedoeld voor onderzoek naar relatief dure zorg die effectief lijkt. Deze zorg wordt niet vergoed uit het basispakket, omdat niet bewezen is dat deze zorg minstens even effectief is als de bestaande (gebruikelijke) behandeling in Nederland. Als het onderzoek aantoont dat de veelbelovende zorg effectief is, wordt die toegelaten tot het basispakket van de zorgverzekering. Op deze manier zorgt de regeling ervoor dat de zorg sneller beschikbaar is voor patiënten. Onderzoek naar veelbelovende nieuwe behandelingen, medicijnen of hulpmiddelen is duur. Dat heeft vooral te maken met de vaak hoge zorgkosten en de onderzoekskosten. De subsidieregeling Veelbelovende zorg financiert die hoge kosten, zodat onderzoekers klinische bewijslast kunnen verzamelen. Het gaat om onderzoek naar behandelingen die qua (kosten)effectiviteit veelbelovend lijken, maar nog niet uit het basispakket worden vergoed, omdat de effectiviteit ten opzichte van de gebruikelijke behandeling nog niet is bewezen.

Informatiebijeenkomst voor NOV-leden
Inmiddels zijn er 18 beloftevolle projecten gehonoreerd. Waarschijnlijk is er nog een groot aantal interventie-indicaties, waarvoor deze subsidieregeling relevant is en waardoor veelbelovende zorg sneller bij de patiënt kan komen. 
Daarom vraagt het Zorginstituut of er binnen de NOV behoefte is aan een informatiebijeenkomst met verdere toelichting op de subsidieregeling. Daarbij kunnen zij u (en uw collega’s) beter inzicht geven in de criteria van veelbelovende zorg, tips & tricks delen én voorbeelden van succesvolle projecten laten zien. 
Als u interesse heeft in een dergelijke informatiebijeenkomst, dan kunt u dit aangeven bij Gerben Aarnoudse (medewerker NOV) via kwaliteit@orthopeden.org.

Zorginstituut Nederland voert de subsidieregeling Veelbelovende zorg uit samen met ZonMw, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Jaarlijks is maximaal € 69 miljoen beschikbaar. Per jaar zijn er 2 aanvraagrondes.

Naar de subsidieregeling
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.
}