06 juli 2022

Beweeg- en zorgorganisaties zetten ‘bewegen als medicijn’ landelijk op de kaart

Bewegen is een geweldig effectvol medicijn. Om die boodschap uit te dragen én concreet invulling te geven, slaan 15 landelijke koepelorganisaties uit zowel zorg- als beweegveld - waaronder de NOV - de handen ineen. Zij willen dat er een Exercise is Medicine National Center (EIM NC) komt  in Nederland en gaan zich daar hard voor maken. Van daaruit worden de vele vaak goedbedoelde initiatieven in het land straks gecoördineerd. Met het doel om de fysieke en mentale gezondheid en fitheid van de Nederlandse bevolking  te verbeteren. Daarmee is een mijlpaal bereikt in het realiseren van een landelijk netwerk ‘bewegen’.  

De pandemie van bewegingsarmoede én de COVID-pandemie in ons land laten zien hoe belangrijk het is om ‘bewegen als medicijn’ landelijk op de kaart te zetten en hoe essentieel samenwerking en afstemming daarin is. Nederlanders zitten meer en bewegen steeds minder. De World Health Organisation meldt dat reeds vanaf 2012 jaarlijks 5,3 miljoen mensen overlijden aan ziekten direct gerelateerd aan bewegingsarmoede, zoals suikerziekte type 2 (diabetes mellitus), overgewicht, obesitas en hart- en vaatziekten. En dat is vanaf 2016 alleen maar toegenomen. 

Beweeg-zorg
Een jaar geleden ging, op initiatief van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG), een Taskforce Exercise is Medicine National Center (TF EIM NC) van start met een twintigtal organisaties uit het zorg- en beweegveld. De Volksgezondheid Toekomstverkenning (RIVM 2018) concludeert dat Nederlanders stimuleren tot meer bewegen enorm bij kan dragen aan het verminderen van ziektelast, sterfte en zorguitgaven. Hoogleraar sport- en beweegkunde Hans Zwerver benadrukt het belang om regelmatig sporten of bewegen én minder zitten tot norm te maken om zo gezondheid langdurig te bevorderen. In de praktijk blijkt er een kloof te zijn tussen de zorgverleners in de eerste en tweede lijn enerzijds en beweeg- en sportaanbieders anderzijds. Betrokken partijen* willen deze kloof samen overbruggen door kennisdeling en goede voorbeelden door te voeren in de praktijk.

Voorzitter van de Taskforce, prof. dr. Frank Backx, is blij met deze beweging van samenwerking rondom ‘beweeg-zorg’. “Samen optrekken richting overheid, (zorg)verzekeraars en zorginstellingen om de beweeg-zorg in ons land te verbeteren, is cruciaal. Dat kan concreet als (zorg)verleners proactief en op maat ‘bewegen’ gaan voorschrijven. Maar ook ter preventie en behandeling van (chronische) aandoeningen bewegen inzetten. Denk aan een gerichte verwijzing en overdracht van zorgverleners naar sport- en beweegprofessionals voor passende beweegactiviteiten. Met elkaar maken we ons sterk om vanuit het National Center dit gecoördineerd in praktijk te brengen. Dat gaat de gezondheid en fitheid van velen bevorderen.” 

*Betrokken partijen: Amsterdam Universitair Medische Centra, NL Actief, Vereniging voor Bewegingswetenschappen Nederland, Nederlandse Orthopaedische Vereniging, Stichting Tegenkracht, Platform Overgewicht Nederland, Vereniging Arts en Leefstijl, UMCG - Centrum voor Revalidatie, Kenniscentrum Sport en Bewegen, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, Sportkunde, Hartstichting, Nederlands Paramedisch Instituut, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en Vereniging voor Sportgeneeskunde
 
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.