24 mei 2022

Nieuwe samenstelling NOV-bestuur

Tijdens de ALV van 19 mei 2022 hebben wij afscheid genomen van prof. dr. Sjoerd Bulstra als voorzitter van de NOV. Dr. Jan Willem Louwerens is zijn opvolger. Wij namen ook afscheid van prof. dr. Taco Gosens als wetenschappelijk secretaris. Hij wordt opgevolgd door dr. ing. Sebastiaan van de Groes. De nieuwe vice-voorzitter is Jacob Caron. Het NOV-bestuur is daarmee als volgt samengesteld:

Voorzitter - dr. Jan Willem Louwerens
Vice-voorzitter - Jacob Caron
Secretaris - Anouk Giesberts
Penningmeester - Jeroen Nieuwenhuis
Wetenschappelijk secretaris - dr. ing. Sebastiaan van de Groes
Bestuurslid (BBC) - dr. Sjoerd Stufkens
Bestuurslid (Opleiding/Onderwijs) - dr. Joost Colaris

Jaarrede terugkijken van dr. Jan Willem Louwerens uitgespoken op 19 mei 2022.
Ook zijn voordracht over het beroepsprofiel van de orthopedisch chirurg staat online.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.