21 april 2022

Richtlijn Luchtbehandeling in operatiekamers en behandelkamers

De richtlijn Luchtbehandeling in operatiekamers en behandelkamers staat op de Richtlijnendatabase.

In aanvulling op de FMS richtlijn Luchtbehandeling in operatiekamers en behandelkamers heeft de NOV een standpunt opgesteld om de eisen voor orthopedische implantaat chirurgie te verduidelijken. Het NOV standpunt ‘eisen voor een klasse 1+ operatiekamer klasse’ is een toelichting op de technische eisen die in de FMS richtlijn staan beschreven. In de richtlijn zelf is een tabel opgenomen met een verdeling van type ingreep per ok klasse.
In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:
•    Type luchtbehandelingsysteem
•    Minimale criteria luchtkwaliteit
•    Randvoorwaarden operatieafdeling, operatiekamer en opdekruimte
•    Monitoring luchtbehandelingsysteem
•    Operatiekamerdiscipline
•    Luchtbeheersplan

Belangrijke wijzigingen voor de praktijk zijn: 
•    De richtlijn behandelt de luchtbehandeling in alle operatiekamers, opdekruimtes en behandelkamers. 
•    De richtlijn schrijft niet voor welk luchtbehandelingsysteem gebruikt moet worden, alleen aan welke minimale eisen moet worden voldaan. 
•    De richtlijn is uitgebreid met klasse 2 operatiekamers en zelfstandige behandelkamers. 

De richtlijn is primair geschreven voor medewerkers die beleid maken op het gebied van infectiepreventie, waaronder raden van bestuur van zorginstellingen, deskundigen infectiepreventie, artsen-microbiologen en internist-infectiologen, en alle medisch specialisten die interventies doen op operatiekamers en zelfstandige behandelkamers.

Heb jij ‘m al? Download de Richtlijnendatabase app.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.