21 december 2021

Uitbreiding Jonge Klare regeling

Met de Federatie Medisch Specialisten is overeengekomen dat aan Jonge Klaren orthopedie die een werkgelegenheidsprobleem hebben, de Federatieve bijdrage mag worden kwijtgescholden. Voorwaarde is wel dat de NOV zelf die Jonge Klaren orthopedie met een werkgelegenheidsprobleem, een substantiële korting op de contributie geeft. Het NOV-bestuur is erg blij dit te kunnen melden. Doel is immers alle Jonge Klaren orthopedie als NOV-lid te houden en als de financiën daar een hindernis in vormen, worden deze (in ieder geval voor een deel) weggenomen.

Klik hier voor de Jonge Klare regeling van de NOV.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.