05 november 2021

Herziening richtlijn Hallux Valgus

Op initiatief van de NOV is de richtlijn Hallux Valgus herzien. De volgende onderwerpen zijn vernieuwd:
• De inzet van conservatieve behandeling voor patiënten met hallux valgus.
• Indicaties en contra-indicatie voor chirurgische behandeling van hallux valgus.
• Welke operatietechniek het beste kan worden toegepast in welke situatie.
• De plaats van minimaal invasieve technieken bij de behandeling van hallux valgus.
Ook het stroomdiagram voor chirurgische behandeling is aangepast.

Namens de NOV hebben drs. W.P. Metsaars (voorzitter), dr. I.V. van Dalen, dr. M.A. Witlox en drs. S.B. Keizer geparticipeerd in de richtlijnwerkgroep.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.