13 oktober 2021

Ted van Iersel wint de Prof. dr. René Marti Prijs 2021

‘Patiëntpercepties na de non-operatieve en operatieve behandeling van schouderinstabiliteit, een Nederlandse kwalitatieve FOCUS-studie’ Op donderdag 7 oktober 2021 presenteerde Ted van Iersel dit abstract waarmee hij de Prof. dr. René Marti Prijs won tijdens de abstractsessie Schouder, onderdeel van het NOV-Jaarcongres. Deze studie onderzoekt patiëntpercepties na de behandeling van een schouderluxatie. Meestal wordt de effectiviteit van de behandeling bepaald door het optreden van een reluxatie. Nog niet eerder werden patiëntpercepties als primaire uitkomst van de behandeling onderzocht en dan ook nog via kwalitatief onderzoek: door zorgvuldige observatie en de beschrijving daarvan kon zichtbaar worden wat ons anders zou zijn ontgaan. 

In 6 online focusgroepen en 2 gestructureerde interviews bij 35 patiënten met een non-operatieve behandeling (n=8), een arthroscopische Bankart repair (n=15) of een open Latarjet procedure (n=13) werden de volgende thema’s als belangrijkst ervaren: angst voor een (recidiverende) schouderluxatie, herstel van schouderinstabiliteit, patiëntbetrokkenheid gedurende de behandeling en begeleiding tijdens/na de behandeling. De algehele tevredenheid was hoger in operatief behandelde groepen, door minder gevallen van terugkerende schouderinstabiliteit. De belangrijkste factor voor ontevredenheid bij patiënten was de communicatie van de (orthopedisch) chirurg.

Uit het juryrapport: deze studie is methodologisch sterk en levert een belangrijke bijdrage in de centralisering van de patiënt. Er wordt een relevante klinische bevinding gedaan, namelijk dat de belangrijkste factor voor ontevredenheid de communicatie met de orthopedisch chirurg was, een aandachtspunt dat goed te verhelpen lijkt. Mooi om op deze manier het kwalitatief onderzoek een podium te kunnen geven. 

De prijs bestaat uit een plaquette en € 1.000, vrij te besteden door de prijswinnaar. 

De Prof. dr. René Marti Prijs wordt jaarlijks en ter nagedachtenis aan zijn naamgever uitgereikt aan de beste voordracht onder alle onderzoekers die tijdens het NOV-Jaarcongres verslag doen van orthopedisch wetenschappelijk onderzoek met een voordracht passend in het thema Orthopedische Traumatologie. Het onderzoek waarover verslag wordt gedaan dient te zijn uitgevoerd vanuit een orthopedische afdeling. Minimaal één van de leden van de betreffende onderzoeksgroep (auteurs) dient (buitengewoon) lid van de NOV te zijn. De score van het abstract en de voordracht zijn bepalend voor de toekenning van de prijs.
De Prof. dr. René Marti Prijs memoreert de grote betekenis die René Marti gedurende vele jaren heeft gehad voor de orthopedische traumatologie in Nederland en daarbuiten, zowel als actief orthopedisch chirurg alsook als inspirator. 
Een overzicht van eerdere winnaars van de Prof. dr. René Marti Prijs ziet u op de NOV-website.

 
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.