13 oktober 2021

Prof. dr. Rik Huiskes Prijs 2021 voor Jasmijn Korpershoek

Fundamenteel onderzoek heeft een belangrijke plek in de orthopedie. Uit alle voor het NOV-Jaarcongres 2021 ontvangen fundamenteel onderzoek gerelateerde abstracts is het abstract ‘Transport van mitochondria tussen mesenchymale stromale cellen en kraakbeencellen’ van Jasmijn Korpershoek verkozen tot het beste en daarmee won zij de prof. dr. Rik Huiskes Prijs. 
Het doel van deze studie was om te onderzoeken of, en via welke wegen, er transport van mitochondria plaatsvindt, omdat mogelijk het transport van mitochondria tussen mesenchymale stromale cellen (MSCs) en kraakbeencellen bijdraagt aan het werkingsmechanisme. Daarnaast bekeken de onderzoekers het effect van inflammatie of senescence op de hoeveelheid transport. Hiertoe werden kraakbeencellen geïsoleerd uit rest-kraakbeen van nettoyage bij kraakbeenceltransplantaties en MSCs uit beenmerg van stamceldonoren en gemeten middels flow cytometrie. Het bleek dat al binnen vier uur co-kweek er transport plaatsvindt van kraakbeencel naar MSC en andersom. Na zestien uur is de maximale transport bereikt. Er vindt meer transport plaats van kraakbeencellen naar MSCs dan tussen kraakbeencellen onderling. Senescence of inflammatie leiden niet tot significante toename van de hoeveelheid transport. De conclusie van de studie luidt dat verder inzicht in het werkingsmechanismen van MSCs de selectie van MSCs kan verbeteren en zo de effectiviteit van celtherapieën kan vergroten.

Uit het juryrapport: de afgelopen jaren is tijdens het NOV-Jaarcongres regelmatig gepresenteerd over de interactie tussen chondrocyten en hun omgeving op weefselniveau, maar zelden werd zó diep gegraven op cellulair niveau om onderliggende processen boven tafel te krijgen. Deze verdieping werpt mogelijk nieuw licht op optimalisatie van kraakbeen hersteltherapiëen en daarmee op verbetering van klinische uitkomst.
Met dit eerste onderzoek dat transport van mitochondria tussen MSCs en kraakbeencellen aantoont is men een stap dichter bij de ontrafeling van mechanismen die transplantatie voor grote kraakbeendefecten waarin gerecyclede kraakbeencellen worden gecombineerd met donor MSC’s tot een succes kunnen maken. De jury wil de onderzoekers dan ook met deze prijs stimuleren het onderzoek voort te zetten, en hen de verdiende aandacht geven voor deze relevante studie. 

Aan de prijs is een plaquette verbonden en een bedrag van € 1.000.

Prof. dr. Rik Huiskes was de initiator van het Symposium Fundamenteel Onderzoek Orthopedie, het symposium dat jaarlijks wordt gehouden als start van het NOV-Jaarcongres. De naar hem vernoemde prijs wordt jaarlijks toegekend aan de beste voordracht van het Symposium Fundamenteel Onderzoek Orthopedie. 
Een overzicht van eerdere winnaars van de Prof. dr. Rik Huiskes Prijs ziet u op de NOV-website.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.