15 december 2020

Binnenkort start het richtlijnenkennisspel

We willen allemaal graag de slimste van de klas zijn en goed op de hoogte zijn van de laatste richtlijnen. Helaas staat onze agenda het niet altijd toe om up-to-date te blijven. Dit geldt niet alleen voor orthopeden en AIOS maar ook voor andere disciplines. Dit was aanleiding voor de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) om een richtlijnenkennisspel op te zetten. Daarnaast blijkt ook uit de beschikbare literatuur dat het herhaaldelijk en systematisch stellen van vragen de beste leerstrategie is. Simpel gezegd: mensen leren het best als ze regelmatig vragen beantwoorden over een onderwerp.
De pilot die de afgelopen anderhalf jaar bij de NVMDL draaide was een groot succes: van de meer dan 900 MDL-artsen, AIOS MDL en physician assistants gaf 98% na 12 maanden aan graag door te willen gaan met het spel. Reden voor de NOV om hier ook mee aan de slag te gaan.

Hoe werkt het?
Twee keer per week ontvangt u per e-mail de “Vraag van Vandaag” over een richtlijn. Het is een multiple-choicevraag die u met één simpele klik beantwoordt. Hierna krijgt u direct te zien of uw antwoord goed is en wat de gemiddelde beantwoording in het land was. Daarnaast krijgt u een korte toelichting met een link naar de richtlijn. Op deze manier leert u binnen tien à twintig seconden iets nieuws! U kunt ook feedback geven op een vraag.
Het is niet bedoeld als toets, maar echt een spel. Anderen hebben geen inzicht in de beantwoording van de vragen op individueel niveau, maar u kunt wel inloggen op uw eigen dashboard om te zien op welke domeinen u goed scoort en waar kennishiaten liggen. Met deelname aan dit spel zijn, afhankelijk van het aantal beantwoordde vragen, tot 5 accreditatiepunten per jaar te verdienen.

Wat kunt u verwachten?
Het spel zal in januari 2021 van start gaan. Alle NOV-leden ontvangen voor die tijd een mail van Redgrasp met inloggegevens. Daarnaast sturen we u een korte enquête over uw gebruik van richtlijnen op dit moment. Als u zich wilt uitschrijven, dan kan dat natuurlijk. Bij andere wetenschappelijke verenigingen gebeurde dit echter nauwelijks omdat het kennisspel erg goed is ontvangen.

Namens de werkgroep richtlijnenspel orthopedie,
Kim Witteveen, Justus Jansen en Joost van Dijsseldonk

Achtergrond
Het richtlijnenkennisspel is uitgerold als pilot bij de NVMDL. Nu is ook de NOV aan de beurt. Een werkgroep van orthopeden en aios gingen aan de slag met het opstellen van vragen en het benaderen van auteurs van recent verschenen richtlijnen voor het aanleveren van nieuwe vragen. Het spel draait op het Redgrasp-platform. Redgrasp is een startup die zorgaanbieders helpt met het onderhouden en uitbreiden van kennis over richtlijnen en protocollen met behulp van een kennisspel. Het bedrijf is mede opgericht door dr. Menno Vergeer, internist in het UMC Utrecht. Voor meer informatie zie www.redgrasp.com. Heeft u ondersteuning nodig bij het kennisspel? Mail naar support@redgrasp.com.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.