05 november 2020

Leidraad Glucocorticoïdinjecties voor lokale behandeling van pijn en steriele ontstekingen tijdens de COVID-19 pandemie

De leidraad Glucocorticoïdinjecties voor lokale behandeling van pijn en steriele ontstekingen tijdens de COVID-19-pandemie is gepubliceerd. Glucocorticoïden kunnen de klaring van een virus beïnvloeden. Bovendien is voor de behandeling met glucocorticoïdinjecties is een extra contactmoment tussen specialist en patiënt nodig. Hierdoor ontstaat er een extra besmettingsrisico. Vanuit het veld was daarom behoefte aan aanbevelingen over het gebruik van glucocorticoïdinjecties voor de lokale behandeling van pijn en steriele ontstekingen tijdens de COVID-19-pandemie.

Voor deze leidraad is een systematische literatuursearch uitgevoerd. Vanwege de beperkte literatuur, is de leidraad voornamelijk gebaseerd op overwegingen van de werkgroep. De werkgroep heeft de overwegingen gebaseerd op de beschikbare literatuur over het onderwerp, aangevuld met ervaringen uit de kliniek tijdens de COVID-19-pandemie.

Vanuit de NOV heeft Hennie Verburg meegewerkt aan de leidraad.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.