22 februari 2020

Standpunt NOV over aanwezigheid productspecialist firma medische hulpmiddelen in de OK

De afgelopen jaren zijn de regels over de samenwerking met de industrie fors aangescherpt. De NOV heeft daarover gedragsregels geformuleerd. Ook over de inzet van de productspecialist formuleerde de NOV een standpunt.  

De productspecialist van een firma voor medische hulpmiddelen is aanwezig in de operatiekamer op uitnodiging van de orthopeed. Bij routine-operaties zijn zij niet nodig. Wel zijn zij gewenst - en soms noodzakelijk - bij complexe chirurgie en bij de introductie van nieuwe methoden, technieken of materialen.
Veelal zijn de productspecialisten opgeleid als OK verpleegkundige. Daarnaast krijgen zij een interne opleiding bij de betreffende firma voor medische hulpmiddelen. De productspecialisten hebben specifieke kennis van de producten en juist dát is de reden voor hun aanwezigheid. Zij voegen die productkennis toe aan het operatieteam. Hun taken zijn uitsluitend product-gerelateerd; zij geven aanwijzingen over het gebruik. Dit is in het belang van de kwaliteit van de zorg en de veiligheid voor de patiënt. Zij zijn niet aanwezig voor medische handelingen, maar voor aanwijzingen over het (gebruik van) het product. Veel behandelaars vertellen vooraf aan de patiënt over de gang van zaken rondom de operatie en wie daarbij aanwezig zijn. 

Standpunt NOV over aanwezigheid productspecialist firma medische hulpmiddelen in de OK
De NOV volgt de beleidslijn van de Eucomed (inmiddels opgegaan in MedTech Europe) en adviseert de ziekenhuizen/vakgroepen orthopedie deze ook te volgen. Voor de NOV gelden de volgende uitgangspunten:
  • De ondersteuning van een functionaris vanuit een firma voor medische hulpmiddelen kan uitsluitend bestaan uit technische-/productassistentie. 
  • Doel is te zorgen voor en vergemakkelijken van veilig en effectief gebruik van de medische technologieën van zijn of haar bedrijf op de OK; als technisch adviseur van het medisch team. 
  • Het betreft een toevoeging en geen vervanging van bestaande capaciteit en/of expertise.
  • De industrie levert deze extra productkennis door - waar nodig - een gespecialiseerde functionaris met een specifieke medisch-technische competentie (bijv. productkennis in combinatie met verpleegkundige scholing) in te zetten voor advies tijdens de operatie. 
  • Het betreft uitsluitend nieuwe/innovatieve technieken en/of complexe, zeldzame ingrepen (bijvoorbeeld bij revisies) en in het kader van training en opleiding waarbij technische ondersteuning gewenst is. 
  • De betrokkenheid van die functionaris is product-gerelateerd en niet patiënt-gerelateerd. \De ondersteuning geldt voor de medisch specialist maar ook voor het overig OK personeel. 
  • Deze functionaris komt bij voorkeur niet in het steriele veld.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.
}